Utbildningar

Utbildningar och tillhörande kunskapsprov svarar mot tillämpliga normer och föreskrifter enligt arbetsmiljöverket.

Skall du arbeta i slutna utrymmen / confined space tex i brunnar, silo, tankar, gruvor, avloppstankar, vattentankar, bogpropellerrum mm.

Dessa platser har ofta begränsade öppningar, är svåra att ta sig in och ut igenom, saknar eller har begränsad ventilation.

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00

Kvalitetssäkrad utbildning där du lär dig att arbeta säkert på hög höjd (eller om annan fallrisk föreligger).Kungälv
Nästa tillfälle 2021-12-14 Kungälv, V. Pro AB
Från 2 900 SEK exkl moms
1 dag, 08:00 - 16:00

Kvalitetssäkrad utbildning där du lär dig att arbeta säkert på hög höjd (eller om annan fallrisk föreligger).

I denna fallskyddsutbildning ingår även räddning från hög höjd.


Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

Du lär dig att arbeta säkert på höjd med fallskydd och positionering.

Du lär dig även att repellera säkert, då det är en del i räddningsmetoden.

 

Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

2-dagars mastutbildning, där du lär dig att arbeta säkert i mast/stege.

Kungälv
Nästa tillfälle 2021-12-15 Kungälv, V. Pro AB
Från 5 800 SEK exkl moms
2 dagar, 08:00 - 16:00

2-dagars höghöjdsutbildning, där du lär dig att arbeta säkert på byggkranar eller containerkranar, räddning av nödställd och evakuering vid en brand.

Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

1-dagars höghöjdsutbildning, där du repeterar att arbeta säkert på byggkranar eller containerkranar, räddning av nödställd och evakuering vid en brand.

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00

1-dagars mastutbildning för förnya ditt mastcertifikat, där du repeterar att arbeta säkert i mast/stege.

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig att arbeta säkert på vindkraftverk, där moment som självevakuering och räddning av nödställd/skadad ingår. Utbildning enligt standarden GWO -Basic Safety Training (Global Wind Organisation).
Kungälv
Nästa tillfälle 2022-01-31 Kungälv, V. Pro AB
Från 15 500 SEK exkl moms
5 dagar, 08:00 - 16:00

Utbildning som riktar sig till personal som arbetar i vindkraftverk som har ett certifikat sedan tidigare.

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim

Manual Handling (ergonomi) 4 tim

First Aid (första hjälpen) 8 tim

Working at Heights (arbete på höjd) 8 tim

Arbeta säkert på vindkraftverk, självevakuering och räddning av nödställd/skadad. Utbildning enligt standarden GWO -Basic Safety Training (Global Wind Organisation).Kungälv
Nästa tillfälle 2022-01-10 Kungälv, V. Pro AB
Från 9 500 SEK exkl moms
3 dagar, 08:00 - 16:00
Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare till sjöss.

Utbildning enligt standarden GWO -Basic Safety Training (Global Wind Organisation).

Utbildningen är även för er som behöver repetitionsutbildning som tidigare gått grundkursen. 
Käringön
Nästa tillfälle 2022-01-13 Käringön, Käringön, Orust
Från 7 625 SEK exkl moms
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig grunderna i akut omhändertagande av skadad på arbetsplatsen.
Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00
Grundläggande brandteori och praktiska övningar vid brand.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 12:00
Du lär dig att arbeta ergonomiskt för att förebygga skador/olyckor.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 12:00 - 16:00
Du får lära dig grunderna i hur man arbetar säkert på hög höjd (i vindkraftverk), med hjälp av sele, fallskydd och räddningsutrustning.
Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

Arbeta säkert med arbetsmetoden rope access, för att komma åt svårtillgängliga platser.

Under utbildningen går vi igenom grundmetoderna för rope access,  utrustningens funktion, samt regelverk för att kunna utföra enklare vertikala reparbeten. Kan t.ex. vara aktuellt på bergväggar, husfasader, broar, vindkraftverk, skorstenar, kranar och vid enklare räddning av nödställd i olika situationer.

Inga kommande tillfällen
4 dagar, 08:00 - 16:00
Repteknik B är en fortsättningskurs till repteknik A, där ni lär er mer avancerade övningar och mer komplicerade räddningar.

Efter utbildningen förväntas du behärska avancerade reparbeten, såväl vertikalt som horisontellt. Samt agera som arbetsledare.
Inga kommande tillfällen
4 dagar, 08:00 - 16:00
Lär dig att arbeta säkert med räddningsram "Rigging Frame"

Rigging Frame används för att kunna ta sig över en kant på ett enkelt sätt vid reparbeten och räddning.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Få licens och lär dig grunderna i hur man på ett säkert sätt använder en repvinsch. 
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig grunderna för att kunna evakuera/rädda personer, som av någon anledning sitter fast i en lift eller korg (linbana).
Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

En utbildning för er på räddningstjänsten, för räddning på hög höjd och svårtillgängliga platser.

Ni lär er hur man på ett avancerat men enkelt sätt plockar ner/upp en skadad som befinner sig på hög höjd eller djupt ner i en håla.

Inga kommande tillfällen
3 dagar, 08:00 - 16:00
Det man inte utför dagligen skall övas regelbundet.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Bli kompetent person att utföra den årliga kontrollen av företagets normala personliga fallskyddsutrustning enligt EN 365.
Arbetsgivaren är skyldig att se till att utrustningen är i sådant skick att dess skyddseffekt bibehålls annars skall utrustningen tas ur bruk enligt AFS 2001:03 12 §
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Räddningsutbildning för industi och byggbranschen.
Räddningsutbildning där vi praktiserar akutsjukvård och höghöjdsräddning med och utan bår.
Inga kommande tillfällen
4 dagar, 08:00 - 16:00
AA
SIS
BFSR