Skall du arbeta i slutna utrymmen / confined space tex i brunnar, silo, tankar, gruvor, avloppstankar, vattentankar, bogpropellerrum mm.

Dessa platser har ofta begränsade öppningar, är svåra att ta sig in och ut igenom, saknar eller har begränsad ventilation.

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00

Kvalitetssäkrad utbildning där du lär dig att arbeta säkert på hög höjd (eller om annan fallrisk föreligger).Kungälv
Nästa tillfälle 2024-06-18 Kungälv, V. Pro AB
Från 2 900 SEK exkl. moms
1 dag, 08:00 - 16:00

Fallskyddsutbildning inklusive räddning där du lär dig att arbeta säkert på hög höjd.

I denna fallskyddsutbildning ingår även räddning och evakuering med räddningsutrustning/evakueringsutrustning.


Kungälv
Nästa tillfälle 2024-09-18 Kungälv, V. Pro AB
Från 5 800 SEK exkl. moms
2 dagar, 08:00 - 16:00

Du lär dig att arbeta säkert på höjd med fallskydd och positionering.

Du lär dig även att repellera säkert, då det är en del i räddningsmetoden.

 

Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

Utföra upphängningar och tillfälliga lyft i event branschen på ett säkert sätt. 

Du får grunderna i säkra lyft, knutar, hantera sling, schacklar, telfrar (motorer) samt ha förståelse för dess risker.

 

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00

2-dagars mastutbildning, där du lär dig att arbeta säkert i mast/stege.

Kungälv
Nästa tillfälle 2024-06-04 Kungälv, V. Pro AB
Från 5 800 SEK exkl. moms
2 dagar, 08:00 - 16:00

1-dagars mastutbildning för förnya ditt mastcertifikat, där du repeterar att arbeta säkert i mast/stege.

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00

1-dagars Refresher utbildning för dig som behöver förnya ditt intyg med fallskyddsutbilning inklusive räddning.

Du repeterar att arbeta säkert på höjd och räddning av nödställd.

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig att arbeta säkert på vindkraftverk, där moment som självevakuering och räddning av nödställd/skadad ingår. Utbildning enligt standarden GWO -Basic Safety Training (Global Wind Organisation).
Kungälv
Nästa tillfälle 2024-06-24 Kungälv, V. Pro AB
Från 15 500 SEK exkl. moms
4 dagar, 08:00 - 16:00

Utbildning som riktar sig till personal som arbetar i vindkraftverk som har ett certifikat sedan tidigare.

First Aid (första hjälpen) 4 tim

Manual Handling (ergonomi) 4 tim

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim

Working at Heights (arbete på höjd) 8 tim


Arbeta säkert på vindkraftverk, självevakuering och räddning av nödställd/skadad. Utbildning enligt standarden GWO -Basic Safety Training (Global Wind Organisation).Kungälv
Nästa tillfälle 2024-08-12 Kungälv, V. Pro AB
Från 9 500 SEK exkl. moms
3 dagar, 12:00 - 16:00
Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare till sjöss.

Utbildning enligt standarden GWO -Basic Safety Training (Global Wind Organisation).

Utbildningen är även för er som behöver repetitionsutbildning som tidigare gått grundkursen. 
Käringön
Nästa tillfälle 2024-08-15 Käringön, Käringön, Orust
Från 7 625 SEK exkl. moms
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig grunderna i akut omhändertagande av skadad på arbetsplatsen.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig grunderna i akut omhändertagande av skadad på arbetsplatsen, 


- Kroppens anatomi

- Första hjälpen enligt L-ABCDE

- AED/Hjärtstartare

- Sjukdomstillstånd och skador

- Praktiska moment : Korrekt behandling av skador och sjukdomstillstånd 

Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Grundläggande brandteori och praktiska övningar vid brand.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 12:00
Du lär dig att arbeta ergonomiskt för att förebygga skador/olyckor.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 12:00 - 16:00
Du får lära dig grunderna i hur man arbetar säkert på hög höjd (i vindkraftverk), med hjälp av sele, fallskydd och räddningsutrustning.
Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00
Repetitionskurs i hur man arbetar säkert på hög höjd (i vindkraftverk), med hjälp av sele, fallskydd och räddningsutrustning.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00

Arbeta säkert med arbetsmetoden rope access, för att komma åt svårtillgängliga platser.

Under den anpassade utbildningen går vi igenom metoderna för rope access, utrustningens funktion, samt regelverk för att kunna utföra vertikala reparbeten i er unika specifika miljö. Kan t.ex. vara aktuellt på bergväggar, husfasader, broar, vindkraftverk, skorstenar, kranar och vid enklare räddning av nödställd i olika situationer.

För att få en godkänd internationell certifiering inom rope access krävs tex IRATA eller SPRAT certifiering, kontakta oss på V.Pro för mer information om dessa utbildningar.

Inga kommande tillfällen
Lär dig att arbeta säkert med räddningsram "Rigging Frame"

Rigging Frame används för att kunna ta sig över en kant på ett enkelt sätt vid reparbeten och räddning.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Du lär dig grunderna för att kunna evakuera/rädda personer, som av någon anledning sitter fast i en lift eller korg (linbana).
Inga kommande tillfällen
2 dagar, 08:00 - 16:00

En utbildning för er på räddningstjänsten, för räddning på hög höjd och svårtillgängliga platser.

Ni lär er hur man på ett avancerat men enkelt sätt plockar ner/upp en skadad som befinner sig på hög höjd eller djupt ner i en håla.

Inga kommande tillfällen
3 dagar, 08:00 - 16:00
Det man inte utför dagligen skall övas regelbundet.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Bli kompetent person att utföra den årliga kontrollen av företagets normala personliga fallskyddsutrustning enligt EN 365.
Arbetsgivaren är skyldig att se till att utrustningen är i sådant skick att dess skyddseffekt bibehålls annars skall utrustningen tas ur bruk enligt AFS 2001:03 12 §
Inga kommande tillfällen
1 dag, 08:00 - 16:00
Räddningsutbildning för industi och byggbranschen.
Räddningsutbildning där vi praktiserar akutsjukvård och höghöjdsräddning med och utan bår.
Inga kommande tillfällen
4 dagar, 08:00 - 16:00