Företaget

Vår affärsidé är att med hjälp av modern repklättringsteknik utföra höghöjdsuppdrag åt industrier och byggnadsföretag på svårtillgängliga platser så som broar, master, skorstenar och fasader.

grundare

Affärsidé

Vår affärsidé är att med hjälp av modern repklättringsteknik utföra höghöjdsuppdrag åt industrier och byggnadsföretag på svårtillgängliga platser så som broar, master, skorstenar och fasader.

Jag som grundare av företaget är utbildad svetsare och plåtslagare och har sedan dess skaffat mig erfarenhet ifrån tillverkningsindustrin, byggarbetsplatser och 10 år som svetsare och mekaniker i Göteborgs Hamn inom lyftsektorn (containerkranar & traverser). Besiktning av personhissar, lyftvajrar, svetsinspektioner mm är arbeten som utfördes regelbundet.

Med min bakgrund såg vi möjligheten att bilda ett företag som utför höghöjdsarbeten med rope access metoder på svårtillgängliga platser.

Företaget bildades 1997 i Mölndal som ett handelsbolag(Vertical pro) och har sedan dess utökat sitt nätverk av klättrare som alla har olika yrkesbakgrunder. Alla som arbetar åt oss på V.Pro AB är erfarna yrkesklättrare med flera års erfarenhet. Numera heter företaget V.Pro AB efter det blev ett aktiebolag 2009.

I vårt nätverk av reparbetare finns behörig personal inom ett flertal yrkesgrupper som elektriker, provning(OFP), snickare, licenssvetsning mm.

V.Pro AB är en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri.

För att uppfylla kraven på arbetsplatser hos våra kunder har vi personal med gällande certifikat för:

 • BAS-U & BAS-P
 • Heta arbeten
 • Säkerhet på väg
 • ESA Tillträde till driftrum
 • GWO certifikat (Global Wind Organisation)
 • Säkra lyft
 • Personal som har intyg på genomgången utbildning av härdplaster (epoxiplast, uretanplast, akrylatplast, enligt AFS 2005:18,6§
 • Mobila arbetsplatformar A1, A2, A3, B1, B3
 • Kran/Traversutbildning
 • Truckkort
 • Hjärt och lungräddning och defibrillator
 • Läkarundersökning och arbets-EKG för höjdarbete och arbeta i schakt
 • Industriklättring”rope access”
 • Sakkunnighetsbevis för säkerhetsanordningar på tak. Utbildningen är framtagen av taksäkerhetskommittén(TSK) för besiktning av säkerhetsanordningar för tak.

VD  Thomas Olofsson

reparbetare 

 

AA
SIS
BFSR