Arbetsmetoden som V.Pro AB använder heter industrial rope access. Dess fördel är att man snabbt och lätt kan ta sig till svårtillgängliga platser på hög höjd, tex master, skorstenar, vindkraftverk, broar och andra höga byggnationer.

Arbetstekniken har sitt ursprung från bergs och grottklättringen. Man tar sig till platsen genom att klättra eller fira sig längs rep som sitter fast i flera oberoende punkter. All säkerhetsutrustning som används är godkänd enligt Europanormerna för fallskydd (CE-Märkt). Stränga säkerhetsrutiner och backuppsystem gör denna arbetsmetod mycket säker.

V.Pro AB försöker hela tiden använda mer effektiv och ergonomiskt utrustning för att arbeta bekvämt och tryggt på hög höjd. Vi använder en liten motorvinsch eller batterivinch som är godkänd för personlyft, materiallyft och räddning. Med hjälp av repvinch åker vi upp längs repen ca:18-22 meter/minut istället för klättra med hjälp av mekaniska repklämmor. Det spar tid och kraft för reparbetaren.

Arbetsmetoden är lämplig i miljöer som:

 • Kraft och processindustrin
 • Broar
 • Vindkraft på land och till havs
 • Fastighetssektorn

Användningsområden

Att utföra höghöjdsarbeten med repklättringstekniker har oändligt många användningsområden. Speciellt lämpar den sig vid lättare arbetsuppgifter som inte kräver tung utrustning. Skall tung utrustning ändå användas hängs denna i separata system.

Exempel på användningsområden:

 • Inspektioner
 • Service och installationer
 • Foto och videodokumentation
 • Svetsarbeten
 • Elarbeten
 • Monteringsarbeten

En säker arbetsmetod

Industrial rope access följer stränga säkerhetsrutiner, tillsammans med en bra klätterutbildning gör det att arbetsmetoden är mycket säker. V.Pro AB arbetar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd AFS 2006:4 (användning av arbetsutrustningen vid reparbeten).

Några av säkerhetsföreskrifterna föreskriver att:

 • All säkerhetsutrustning som används är godkänd enligt Europanormerna för fallskydd (CE-märkt).
 • Alla rep som används är förankrade i minst två oberoende fästpunkter och alla reparbetare sitter fast i minst två rep.
 • Inför varje uppdrag görs alltid en grundlig bedömning av riskerna som medföljer då man arbetar på hög höjd.
 • Arbetet sker av säkerhetsskäl alltid i grupp om minst två personer.
 • Räddning av nödställd bör övas regelbundet, helst minst en gång per år.
 • Riskanalys skall utföras innan påbörjat arbete.
 • Reparbetarna skall ha utfört tjänstebarhetsbedömning för höghöjdsarbete, genom hälsoundersökning och arbets EKG för höjdarbete.