Här är några kortfilmer som visar hur V.Pro AB arbetar på hög höjd med arbetsmetoden Industrial Rope Access


Göteborgs hamn
Så här kan det se ut vid inspektion/provningsarbete på stålkonstruktion med industriell repteknik.


Fasad
Så här kan det se ut vid ett inspektionsarbete på en fasad med industriell repteknik.

Vindkraftverk
Så här kan det se ut vid ett inspektion eller montering-
sarbete på vindkraftverk med industriell repteknik.

Montering av antenn
Så här kan det se ut vid montering av antenn på ett vindkraftverk.