« Bakåt

GWO Sea Survival grund/refresher


Kursbeskrivning

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden "Basic Safety Training" för utbildning inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och att alla har samma baskunskap.


GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör.

GWO - Sea Survival (överlevnad till sjöss) 8 tim.

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare till sjöss.

Giltigtighetstid: 2 år

Utbildningsplats: Käringön

Förutsättningar för Modul Sea Survival:

Deltagare skall vara minst 18 år.

Fysiska och stressiga krav, modul Sea Survival.
Den grundläggande säkerhetsutbildningen innehåller fysiskt krävande och potentiellt stressande moment. All personal som deltar i sådan utbildning måste vara medicinskt lämplig och ha förmåga att delta fullt ut. Utbildningsleverantören är skyldiga att se till att innan man deltar i de praktiska övningarna skall deltagaren utföra en medicinsk självbedömning.

Fördelar som person: Lugn och metodisk.

Kursplan: Ladda ner här!Kursens mål

Syftet med denna kurs är att genom teoretisk och praktisk utbildning ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter, för att kunna agera säkert och utföra rätt förebyggande åtgärder i alla aspekter av offshore-verksamheten, från land till installationsfartyget eller WTG, och vice versa; både vid normal drift och i en viss nödsituation, i en havsbaserad vindkraftmiljö.

Målen för BST Sea Survival modul är att se till att

• Deltagarna kan visa kunskap om faror och symtom i samband med hypotermi och drunkning.

• Deltagarna har möjlighet att visa förståelse för de fördelar och begränsningar i de olika LSA och PPE som vanligen används till havs i vindkraftsindustrin och kan dom och använda dem därefter. 

• Deltagarna kan visa säker förflyttning från hamn till fartyg, fartyg till WTG och fartyg till fartyg. 

• Deltagarna kan visa kunskap om nödåtgärd och säkerhet på anläggningar, fartyg och WTG. 

• Deltagarna kan visa kunskap om SAR och GMDSS. 

• Deltagarna har möjlighet att visa återhämtning och första hjälpen-behandling av en "man överbord". 

• Deltagarna kan visa evakuering från "WTG" till vatten med hjälp av evakueringsutrustning "nedfirningsdon med konstant hastighet " och upptagning person till båt.

• Deltagarna har möjlighet att visa individuella och kollektiva överlevnadsteknik till sjöss.

Målgrupp

Utbildning för personer som utför arbeten på vindkraftverk ute till sjöss.Förkunskaper

Kursspråk: Svenska


Citat

WINDA DATABAS

I kursavgiften ingår registrering på den obligatoriska WINDA databasen. Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.

V.Pro AB Company No. 8467-05

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 7 625 SEK exkl. moms
15 augusti, 08:00 - 16:00
Käringön, Käringön, Orust
12 platser kvar
17 oktober, 08:00 - 16:00
Käringön, Käringön, Orust
12 platser kvar