kursinstruktorer
Vår personal som utbildar har utbildats av externa företag inom repteknik, fallskydd och räddning.

Vi tränar regelbundet internt, för att hålla kunskapen aktiv.

Kontakta våra instruktörer för mer information eller offert/bokning

 

Thomas Olofsson        thomas.olofsson@verticalpro.se  Mobil: 0705-16 09 82

GWO instruktör vindkraft (Basic Safety Training)

– Working at Heights (arbete på höjd)

Mastarbete, fallskyddskurser, rope access, evakuering & räddningskurser

 _______________________________________ 

Freddy Cardell

GWO instruktör vindkraft (Basic Safety Training)

– Fire Awareness (grundläggande brand)

– First Aid (första hjälpen)

– Manual Handling (ergonomi)

– Sea Survival (Överlevnad till sjöss)

Heta arbeten

HLR (hjärt och lungräddning)

AED (defibrillering)

_______________________________________ 

Niklas Von Heideman    niklas@verticalpro.se  Mobil: 0704-67 60 96

Rope access, mastarbete, fallskyddskurser, evakuering & räddningskurser

 _______________________________________ 

Peder Olofsson    peder.olofsson@verticalpro.se  Mobil: 0735-30 78 86

Mastarbeten, fallskyddskurser, evakuering och räddningskurser