Utvärdering

GWO – Basic Safety Training 19 april – 23 April 2023 (5 deltagare)

Utvärdering

GWO – Sea Survival 2021-03-04 (3 deltagare)

Utvärdering

Resultat kursutvärdering GWO sea survival Grund & Refresher
Basic Safety Training
Ort: Käringön
Datum: 2020-01-16

Resultat kursutvärdering GWO sea survival Grund & Refresher
Basic Safety Training
Ort: Käringön
Datum: 2020-01-16

 

Sea Survival Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,67 3,67
Faciliteter 3,78 3,78
Upplägget 3,89 3,89
Kursinnehållet 3,89 3,89
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 3,56 3,56
Övningar 3,78 3,78
Snitt per modul: 3,8
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

__________________________________________________________

 

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2019-12-02 – 2019-12-06

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 3,83 3,83 3,83  3,87
Faciliteter 4 3,83 3,83 3,83  3,87
Upplägget 3,67 3,83 3,67 3,67  3,71
Kursinnehållet 3,83 3,67 3,67 3,67  3,71
Instruktörer 4 3,83 3,83 3,83  3,87
Arbetsmaterialet 3,67 3,67 2,83 3,5  3,42
Övningar 4 3,83 3,67 3,67  3,78
Snitt per modul: 3,88 3,78 3,62 3,71
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,75

_________________________________

Resultat kursutvärdering GWO refresher

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2019-11-18 – 2019-11-20

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4 4  4
Faciliteter 4 4 4 4  4
Upplägget 4 3,75 4 3,75  3,88
Kursinnehållet 3,75 4 4 4  3,94
Instruktörer 4 4 4 4  4
Arbetsmaterialet 3,5 3,25 3,75 3,5  3,5
Övningar 4 4 4 4  4
Snitt per modul: 3,89 3,86 3,96 3,89
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total:

3,9

 

_______________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2019-06-24 – 2019-06-28

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 3,86 4 4  3,96
Faciliteter 3,71 4 4 4  3,92
Upplägget 4 4 4 4  4
Kursinnehållet 4 4 4 4  4
Instruktörer 4 4 4 4  4
Arbetsmaterialet 4 4 4 4  4
Övningar 4 4 4 4  4
Snitt per modul: 3,96 3,98 4 4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,98

 

___________________________________________

 

Resultat kursutvärdering GWO refresher

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2019-01-21 – 2019-01-23

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4 4  4
Faciliteter 4 4 4 4  4
Upplägget 4 4 4 4  4
Kursinnehållet 4 4 4 4  4
Instruktörer 4 4 4 4  4
Arbetsmaterialet 4 4 4 4  4
Övningar 4 4 4 4  4
Snitt per modul: 4 4 4 4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total:

4

 

____________________________________________________

 

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training Refresher

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 14-17/1 2019

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,8 3,6 4 3,6 3,6  3,72
Faciliteter 4 3,6 3,4 3,4 3,4  3,56
Upplägget 3,8 3,8 3,8 3,6 3,8  3,76
Kursinnehållet 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  3,8
Instruktörer 4 4 4 4 4  4,0
Arbetsmaterialet 3,8 3,6 3,6 3,4 3,6  3,6
Övningar 3,8 3,6 3,8 3,4 4  3,72
Snitt per modul: 3,86 3,7 3,77 3,6 3,74
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,74

 

__________________________________________________

 

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 19/11-25/11 2018

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,8 4 4 3,81 3,9  3,90
Faciliteter 4 3,64 3,73 3,64 3,64  3,61
Upplägget 4 3,9 3,9 3,9 3,9  3,92
Kursinnehållet 4 3,81 3,9 3,81 3,9  3,88
Instruktörer 4 4 4 4 4  4
Arbetsmaterialet 4 3,81 3,9 3,73 3,81  3,85
Övningar 4 4 4 3,64 4  3,93
Snitt per modul: 3,89 3,9 3,9 3,8  3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2018-10-25 – 2018-10-26

Sea Survival Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4  4
Faciliteter 4  4
Upplägget 4  4
Kursinnehållet 4  4
Instruktörer 4  4
Arbetsmaterialet 3,8  3,8
Övningar 4  4
Snitt per modul:   3,98
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 27/8-2/9 2018

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,67 3,6 4 3,5 3,67  3,69
Faciliteter 4 3,8 3,67 4 3,83  3,86
Upplägget 3,33 4 3,83 3,67 3,83  3,73
Kursinnehållet 3,67 3,8 4 3,67 4  3,83
Instruktörer 4 3,9 4 4 4  3,98
Arbetsmaterialet 3,67 3,4 3,83 3,33 3,67  3,61
Övningar 4 3,8 4 3,33 3,83  3,79
Snitt per modul: 3,76 3,76 3,9 3,64  3,83 
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total:

3,78

 

____________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 27/8-2/9 2018

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,86 3,57 3,57 4 3,86  3,77
Faciliteter 4 3,71 3,71 3,57 3,71  3,74
Upplägget 3,86 3,29 3,71 3,71 4  3,71
Kursinnehållet 3,71 3,57 3,71 3,86 3,86  3,74
Instruktörer 4 3,71 3,93 4 3,93  3,91
Arbetsmaterialet 4 3,57 3,57 3,43 3,71  3,66
Övningar 4 3,57 3,57 3,71 3,86  3,74
Snitt per modul: 3,92  3,57  3,68 3,68  3,85 
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total:

3,75

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training Refresher

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 14-17/8 2018

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 3,86 4 3,86 3,86  3,92
Faciliteter 4 4 4 3,86 4  3,97
Upplägget 4 3,86 4 4 3,86  3,94
Kursinnehållet 4 4 4 3,86 3,8  3,94
Instruktörer 4 4 4 4 4  4,0
Arbetsmaterialet 4 4 4 4 4  4,0
Övningar 3,86 4 4 4 4  3,97
Snitt per modul: 3,98  3,96  4,0  3,94  3,93 
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9


__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training


Ort: Kungälv

Datum: 2018-06-14 – 2018-06-15

Working at Heights Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4
Faciliteter 4 4
Upplägget 4 4
Kursinnehållet 4 4
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 4 4
Övningar 4 4
 
 Snitt på total:  4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

 

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2018-06-12 – 2018-06-13

Sea Survival Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,33  3,33
Faciliteter 3,33  3,33
Upplägget 3,67  3,67
Kursinnehållet 3,56  3,56
Instruktörer 4  4
Arbetsmaterialet 3,89  3,89
Övningar 4  4
Snitt per modul:   3,7
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

__________________________________________________________Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2018-05-31 – 2018-06-01

Sea Survival Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,29  3,29
Faciliteter 3,57  3,57
Upplägget 3,43  3,43
Kursinnehållet 3,43  3,43
Instruktörer 3,71  3,71
Arbetsmaterialet 2,86  2,86
Övningar 3,57  3,57
Snitt per modul:     3,4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training


Ort: Kungälv

Datum: 30/5 – 31/5  2018

Working at Heights Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,43 3,43
Faciliteter 3,43 3,43
Upplägget 3,43 3,43
Kursinnehållet 3,43 3,43
Instruktörer 3,64 3,64
Arbetsmaterialet 3,29 3,29
Övningar 3,57 3,57
Snitt per modul:  3,5
 Snitt på total:  3,5
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

 

 

__________________________________________________________Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2018-05-21 – 2018-05-25

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4 3,75  3,88
Faciliteter 4 3,5 3,75 3,75  3,71
Upplägget 4 3,75 4 3,75  3,71
Kursinnehållet 4 3,75 4 4  3,8
Instruktörer 4 4 4 3,75  3,96
Arbetsmaterialet 4 3,25 3,5 3,5  3,54
Övningar 4 4 3,75 3,75  3,75
Snitt per modul: 4 3,8 3,9 3,8
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,8

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO Refresher sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2018-05-09

Sea Survival Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4  4
Faciliteter 4  4
Upplägget 4  4
Kursinnehållet 4  4
Instruktörer 4  4
Arbetsmaterialet 4  4
Övningar 4  4
Snitt på total:  4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2018-05-08 – 2018-05-09

Sea Survival Snitt per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4  4
Faciliteter 3,75  3,75
Upplägget 3,75  3,75
Kursinnehållet 4  4
Instruktörer 4  4
Arbetsmaterialet 4  4
Övningar 4  4
Snitt på total:  3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2018-04-09 – 2018-04-12

First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4  4
Faciliteter 4 4 4  4
Upplägget 4 4 4  4
Kursinnehållet 4 4 4  4
Instruktörer 4 4 4  4
Arbetsmaterialet 4 4 4  4
Övningar 4 4 4  4
Snitt per modul: 4 4 4 4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 4

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training Refresher


Ort: Kungälv

Datum: 11/4 2018

Working at Heights refresher Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4
Faciliteter 4 4
Upplägget 4 4
Kursinnehållet 4 4
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 4 4
Övningar 4 4
Snitt per modul:  4
 Snitt på total:  4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

 

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 22-28/1 2018

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9  3,9
Faciliteter 3,8 3,4 3,8 3,7 3,7  3,68
Upplägget 4 3,9 3,8 3,9 3,9  3,9
Kursinnehållet 4 3,8 3,9 3,9 3,8  3,88
Instruktörer 4 4 4 4 4  3,98
Arbetsmaterialet 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8  3,73
Övningar 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9  3,9
Snitt per modul: 3,9  3,8  3,9  3,9  3,9 
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9


__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2018-01-22 – 2018-01-23

Sea Survival Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4
Faciliteter 3,89
Upplägget 3,89
Kursinnehållet 3,89
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 3,78
Övningar 4
Snitt per modul:
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO refresher

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2017-11-20 – 2017-11-22

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,8 4 3,8 3,8  3,88
Faciliteter 3,8 3,5 3,8 3,7  3,71
Upplägget 3,7 3,8 3,5 3,8  3,71
Kursinnehållet 3,8 3,8 3,8 3,7  3,8
Instruktörer 3,9 4 4 3,9  3,96
Arbetsmaterialet 3,3 3,5 3,67 3,7  3,54
Övningar 3,8 3,7 3,67 3,8  3,75
Snitt per modul: 3,7 3,8 3,8 3,8
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,8

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2017-11-13 – 2017-11-17

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4 3,67  3,92
Faciliteter 4 4 4 4  4
Upplägget 4 4 4 3,67  3,92
Kursinnehållet 3,67 4 4 4  3,92
Instruktörer 4 4 4 3,67  3,92
Arbetsmaterialet 4 4 3,67 3,67  3,84
Övningar 4 4 4 4  4
Snitt per modul: 3,95 4 3,95 4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO refresher

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2017-09-25 – 2017-09-27

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4 4  4
Faciliteter 4 4 4 4  4
Upplägget 4 4 4 4  4
Kursinnehållet 4 4 4 4  4
Instruktörer 4 4 4 4  4
Arbetsmaterialet 4 4 4 4  4
Övningar 4 4 4 4  4
Snitt per modul: 4 4 4 4
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 4

__________________________________________________________

 

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2017-08-28 – 2017-09-01

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 4 4 3,94
Faciliteter 4 4 4 4 4
Upplägget 4 4 4 4 3,94
Kursinnehållet 3,67 4 3,67 3,67 3,94
Instruktörer 4 4 4 4 4
Arbetsmaterialet 3 3,67 3,67 3,67 3,68
Övningar 4 4 4 4 3,94
Snitt per modul: 3,8 3,95 3,91 3,91
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9

 __________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2017-02-27 – 2017-03-03

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,75 4 4 4 3,94
Faciliteter 4 4 4 4 4
Upplägget 3,75 4 4 4 3,94
Kursinnehållet 3,75 4 4 4 3,94
Instruktörer 4 4 4 4 4
Arbetsmaterialet 3,75 3,66 3,66 3,66 3,68
Övningar 3,75 4 4 4 3,94
Snitt per modul: 3,8 3,95 3,95 3,95
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training 

Ort: Käringön

Datum: 2017-02-27 – 2017-02-28

Sea Survival Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4
Faciliteter 3,5 3,5
Upplägget 4 4
Kursinnehållet 4 4
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 4 4
Övningar 4 4
Snitt per modul: 3,93
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 3,9


__________________________________________________________ 

Resultat kursutvärdering GWO sea survival refresher
Basic Safety Training
Ort: Käringön
Datum: 2017-01-27
Sea Survival refresher Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4
Faciliteter 4 4
Upplägget 4 4
Kursinnehållet 4 4
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 4 4
Övningar 4 4
Snitt per modul: 4,00
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 4,0

 __________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO refresher

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 2017-01-24 – 2017-01-26

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,78 3,9 4 4  3,92
Faciliteter 3,67 3,7 3,7 3,9  3,74
Upplägget 3,78 3,9 3,9 4  3,95
Kursinnehållet 3,78 4 4 4  3,95
Instruktörer 3,89 4 4 4  3,97
Arbetsmaterialet 3,67 3,7 3,8 3,8  3,74
Övningar 3,67 3,9 3,9 3,9  3,84
Snitt per modul: 3,7 3,9 3,9 3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9

 

__________________________________________________________


Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 21-22/11 2016

Working at Heights Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4
Faciliteter 3,4 3,4
Upplägget 3,8 3,8
Kursinnehållet 3,8 3,8
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 3,8 3,8
Övningar 3,6 3,6
Snitt per modul:  3,8
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 3,8

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO sea survival

Basic Safety Training

Ort: Käringön

Datum: 20/10-21/10 2016

Sea Survival Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4
Faciliteter 3,89 3,89
Upplägget 3,89 3,89
Kursinnehållet 4 4
Instruktörer 4 4
Arbetsmaterialet 3,78 3,78
Övningar 4 4
Snitt per modul: 3,94
 Snitt på total:  3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 10/10-10/14 2016

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 4 3,43 3,57 3,75
Faciliteter 3,86 3,71 3,86 3,71 3,785
Upplägget 3,71 4 3,57 3,71 3,7475
Kursinnehållet 3,86 4 3,57 3,71 3,785
Instruktörer 3,93 4 4 4 3,9825
Arbetsmaterialet 4 4 3,43 3,57 3,75
Övningar 4 4 2,86 3,86 3,68
Snitt per modul: 3,9 4,0 3,5 3,7
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,8

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 29/8-06/9 2016

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 3,78 4 4 4 3,956
Faciliteter 3,89 3,44 3,89 3,89 3,89 3,716
Upplägget 3,89 3,56 3,88 3,88 3,88 3,818
Kursinnehållet 4 3,78 4 4 4 3,956
Instruktörer 4 4 4 4 4 4
Arbetsmaterialet 3,77 3,78 3,75 3,75 3,75 3,762
Övningar 4 3,78 3,88 3,88 3,88 3,884
Snitt per modul: 3,94 3,7 3,9 3,9 3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv & Käringön

Datum: 22-26/8 2016

Sea Survival Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,64 3,8 3,88 3,63 3,88 3,766
Faciliteter 3,73 3,5 3,75 3,5 3,75 3,646
Upplägget 3,64 3,8 3,88 3,5 3,88 3,74
Kursinnehållet 3,73 3,9 3,88 3,63 3,88 3,804
Instruktörer 3,86 3,9 4 4 4 3,952
Arbetsmaterialet 3,82 3,8 3,75 3,63 3,75 3,75
Övningar 3,64 3,6 3,88 3,25 3,88 3,65
Snitt per modul: 3,72 3,8 3,9 3,6 3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,8

 

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Springliden

Datum: 16-17:e Juni 2016

Working at Heights
Helhetsintryck 3,67
Faciliteter 3,83
Upplägget 3,5
Kursinnehållet 3,67
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 3,83
Övningar 3,67
Snitt per modul: 3,7
Gradering kursutvärdering från 1 – 4
Snitt på total: 3,7

__________________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

 

31/3-1/4:e 2016 

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,67 4 3,67 4 3,835
Faciliteter 3 3 3 3 3
Upplägget 4 3,67 3,67 4 3,835
Kursinnehållet 4 4 3,67 3,67 3,835
Instruktörer 4 4 4 4 4
Arbetsmaterialet 3,67 3,33 3,33 3,67 3,5
Övningar 4 3,33 3,33 4 3,665
Snitt per modul: 3,8 3,6 3,5 3,8
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total:

3,7

________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

2-6:e Mars 2016

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83
Faciliteter 2,83 3,25 3,25 3,25 3,15
Upplägget 3,75 3,83 3,83 3,83 3,81
Kursinnehållet 3,67 3,83 3,83 3,83 3,79
Instruktörer 3,79 3,92 3,92 3,92 3,92
Arbetsmaterialet 3,75 3,5 3,5 3,5 3,56
Övningar 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92
Snitt per modul: 3,65 3,73 3,73 3,73
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,7

________________________________________________ 

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

14-18:e December 2015

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling Snitt samtliga moduler per bedömnings katogori
Helhetsintryck 4 3,75 4 3,5 3,8125
Faciliteter 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Upplägget 3,75 3,75 4 3,75 3,8125
Kursinnehållet 4 4 4 3,5 3,875
Instruktörer 4 4 4 4 4
Arbetsmaterialet 3,75 3,75 4 3,5 3,75
Övningar 4 3,75 4 3,75 3,875
Snitt per modul: 3,9 3,8 4,0 3,7
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,8

________________________________________________ 

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 24-25:e September 2015

Working at Heights
Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 4
Kursinnehållet 4
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 3,9
Övningar 4
Snitt per modul: 3,99
Gradering kursutvärdering från 1 – 4
Snitt på total: 3,99

________________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 17-18:e September 2015

Working at Heights
Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 4
Kursinnehållet 4
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 4
Övningar 4
Snitt per modul: 4,0
Gradering kursutvärdering från 1 – 4
Snitt på total: 4,0

_______________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 7-8:e September 2015

Working at Heights
Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 3
Kursinnehållet 3,5
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 3,5
Övningar 3,5
Snitt per modul: 3,6
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total:

3,6


 _____________________________________________

Resultat kursutvärdering GWO

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 18-22:e Maj 2015

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling

Snitt samtliga moduler per bedömnings kategori

Helhetsintryck 3,9 4 3,8 4 3,9
Faciliteter 3,9 3,8 3,9 3,8 3,85
Upplägget 3,9 4 3,8 4 3,9
Kursinnehållet 3,9 3,9 3,9 4 3,9
Instruktörer 4 4 3,9 3,9 3,95
Arbetsmaterialet 4 3,8 3,7 3,7 3,8
Övningar 4 3,9 3,9 4 3,95
Snitt per modul: 3,9 3,9 3,8 3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9