I vår kursanläggning har vi olika konstruktioner för kunna praktisera så verkligt som möjligt.

I kursanläggningen finns:

– Två master med olika fasta fallskyddssystem

– Tak med olika godkända takprodukter

– Byggnadsställning

– Slutet utrymme(confined space)

– Vi har även tillgång till två höga master utomhus för kurs och höjdtest.

– Teorisal direkt anslutning till inomhusanläggningen.

– Vid rope access kurser finns möjligheter att aid klättra(teknisk klättring), fira, rädda, gå över kant mm.

Fallskyddsutrustning finns att låna vid alla våra kurser.