kursinstruktorer
Kurserna och tillhörande kunskapsprov svarar mot tillämpliga normer och föreskrifter enligt arbetsmiljöverket.

Person som deltagit i en kurs och avlagt kunskapsprov med godkänt resultat anses ha dokumenterat kunskap om tillämpliga regler avseende principer för reparbete(höjdarbete), fallskyddsutrustningens funtion, materialvård, terminologi, ergonomi, knopar, säkrings- och klätterteknik.

Allmän kompetens avseende praktiskt utföra höjdsarbete innefattande allmän kännedom om fallskyddets verkningssätt, med de förutsättningar och begränsningar som gäller för resp kurs och tillhörande kunskapsprov. Kunskapsintyg baseras på kunskapsprov(teoriprov & praktiskt prov) i anslutning till resp kurs, med tillämpning av det regelverk som gäller vid tidpunkten för kursen enligt AFS’ar. Vid godkänt resultat(teori och praktiska tester) har personen möjlighet att fortsätta till nästa nivå.

V.Pro AB utför kurser över hela Sverige hos kund.

För frågor och beställning: E-post. info@verticalpro.se

Se och boka kurser här!