kursinstruktorer

Allmänna villkor/regler för V.Pro:s kursverksamhet:

 • Anmälningstiden för en kurs utgår normalt två veckor före kursstart.
 • Anmälan kan ske som intresseanmälan eller definitiv anmälan(beställning) .
 • Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för definitiv anmälan som turordning.
 • Kurs kan komma att inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.
 • I kursavgift ingår om inte annat särskilt anges kurskompendium, luncher samt förmiddags- och eftermiddagskaffe under kursdagarna.
 • Vid eventuellt återbud av definitiv anmälan efter anmälningstidens utgång debiteras halva kursavgiften, vid återbud senare än en vecka före kursstart dock hela kursavgiften.
 • Full betalning skall ske innan kursstart enligt utskickad faktura.
 • Kursavgiften återbetalas vid akut sjukdomsfall styrkt av läkarintyg.
 • Deltagares namn kan ändras.
 • Deltagarna/företaget ansvarar för egen olycksfallsförsäkring under utbildning.
 • Vid behov: Deltagaren/företaget ansvarar att arbets EKG och läkarundersökning är utfört vid klättring över 13 meter innan kursstart enligt AFS2000:6(mast och stolparbete).

 

I kursavgiften ingår registrering på den obligatoriska WINDA databasen(GWO vindkraftkurser)

Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.