« Bakåt

Refresher GWO Basic Safety Training


Kursbeskrivning

Utbildning som riktar sig till personal som skall arbeta i vindkraftverk. Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, brandkunskap och räddning av nödställd/skadad.

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden "Basic Safety Tranining" för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och att alla har samma baskunskap.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör.

Refresher GWO -Basic Safety Training
Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.
 
Giltigtighetstid: 2 år

Kursinnehåll:
First Aid (första hjälpen) 4 tim
Manual Handling (ergonomi) 4 tim
Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim
Working at Heights (arbete på höjd) 8 tim
 
Antal deltagare: Minst 4 deltagare, max 12 deltagare.
Utbildningsplats: V.Pro´s utbildningsanläggning i kungälv strax norr om Göteborg eller på plats hos kund "on site".

Krav för deltaga: Utbildning hos kund "on site" krävs arbets EKG (läkarkontroll för mastarbete). Utbildningsleverantören är skyldiga att se till att innan du deltar i praktiska övningar skall deltagaren utföra en medicinsk självbedömning.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och inte lider av svindel.
Utbildningen uppfyller även kraven för mastarbete enligt AFS 2000:06.

Kursplan: Ladda ner här!


Kursens mål

Arbeta säkert i vindkraftverk.

Målgrupp

Utbildning som riktar sig till personal som arbetar i vindkraftverk.

Förkunskaper

GWO Refresher Basic Safety Training är en kurs i grundläggande säkerhet som har ett certifikat sedan tidigare. Refresher kursen måste utföras innan certifikat löper ut.

Kursspråk: Svenska


Citat

WINDA DATABAS

I kursavgiften ingår registrering på den obligatoriska WINDA databasen. Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.

V.Pro AB Company No. 8467-06Tid

3 dagar, 12:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 500 SEK exkl. moms
12 augusti 12:00-16:0013 - 14 augusti
Kungälv, V. Pro AB
12 platser kvar
14 oktober 12:00-16:0015 - 16 oktober
Kungälv, V. Pro AB
12 platser kvar