« Bakåt

Heta Arbeten Certifikat


Kursbeskrivning

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.
 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Kursens mål

 • Att bli medveten om de risker som finns.
 • Att veta vilket ansvar du har.
 • Att få in rutin på de regler som du som ”hetarbetare” har, arbetsmetoder, men också ha kännedom om de konsekvenser som kan följa vid ett tillbud.

Målgrupp

Både den som utför heta arbeten och den som på företaget är tillståndsansvarig samt beställare av det heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund.


Förkunskaper

Kursspråk: Svenska

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 400 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen