« Bakåt

Räddningsutbildning för industri & byggbranschen


Kursbeskrivning

Räddningsutbildning där vi praktiserar akutsjukvård och höghöjdsräddning med och utan bår.
En utbildning med teori, praktiska övningar och scenarioövningar för säkerhetsställa att ni är väll förbereda om en olycka sker på er arbetsplats.
Under utbildningen kommer vi gå igenom hur ni kan planera ert arbete gällande riskanalys, ta fram arbetsbeskrivningar, rutiner och räddningsplan.
Ni kommer använda olika typer av bårar och räddningsutrustning för utföra en säker räddning mm.

Giltighetstid: 3 år

Kursplan: Ladda ner här!


Kursens mål

Säkerhetsställa att personalen har rätt kunskap och utrustning vid en olyckshändelse gällande akutsjukvård och räddning av nödställd från höga höjder eller djupa schakt.

Förkunskaper

Ingen förkunskaps krävs.

Tid

4 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 11 600 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen