« Bakåt

GWO Working at Heights


Kursbeskrivning

Working at Hights är en av modulerna som krävs för att arbeta i vindkraftverk enligt GWO.

Working at Hights (arbete på höjd) 16 tim.

Vi går igenom lagar och föreskrifter, risker, arbetsbeskrivning, fallskydd, stegklättring, evakuering, och nedtagning av nödställd.

Giltighetstid: 2 år

Kursplan: Ladda ner här!Kursens mål

Målet är att du ska ha kunskap och förståelse för att arbeta säkert på hög höjd i vindkraftmiljö.

Målgrupp

Utbildning som riktar sig till personal som arbetar i vindkraftverk.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och inte lider av svindel. 

Förkunskaper

Kursspråk: Svenska


Citat

Utbildningsplats: V.Pro´s utbildningsanläggning i Kungälv strax norr om Göteborg, eller på plats hos kund "on site".

Krav för deltaga: Utbildning hos kund"on site" krävs arbets-EKG (läkarkontroll för mastarbete). Utbildningsleverantören är skyldiga att se till att innan du deltar i praktiska övningar skall deltagaren utföra en medicinsk självbedömning.

WINDA DATABAS

I kursavgiften ingår registrering på den obligatoriska WINDA databasen. Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.

V.Pro AB Company No. 8467-05


Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 7 625 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen