« Bakåt

Lift/Linbaneevakuering


Kursbeskrivning

Kan skräddarsys för ditt företag.
Teori och praktiska övningar, kursen avslutas med teoriprov.
Giltighet: 3 år
 
För förlängning av intyg krävs 1 dags uppdateringskurs hos V.Pro.
 
Kursplan: Ladda ner här!

Kursens mål

Att du ska känna dig trygg vid evakuering av personer på hög höjd.
Du lär dig att hantera räddningsredskap och på ett effektivt sätt evakuera nödställda.

Målgrupp

För personer som skall utföra evakuering från linbanor.

Förkunskaper

Krav för deltaga: Arbets-EKG (läkarkontroll för mastarbete)

Citat

I Boverkets författningssamling BFS 2012:11 framgår att samtliga åkande kan evakueras.
Evakuering bör normalt vara avslutad inom 1-2 timmar.
Räddningspersonalen skall instrueras om evakueringsutrustningens användning och årligen övas för ett skarpt läge.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen