« Bakåt

Kompetent person


Kursbeskrivning

Bli kompetent person att utföra den årliga kontrollen av företagets normala personliga fallskyddsutrustning enligt EN 365.
Arbetsgivaren är skyldig att se till att utrustningen är i sådant skick att dess skyddseffekt bibehålls annars skall utrustningen tas ur bruk enligt AFS 2001:03 12 §

Giltighetstid: 3 år

Kursplan: Ladda ner här!

Kursens mål

Lära sig kontrollera personligt fallskydd som fallskyddsselar, hjälmar, livlinor, glidlås, falldämpare, karbiner mm och vad innebär en kompetent person enligt EN 365.
Hur hittar vi information om produkterna och vilka krav kan tillverkarna ha beroende produkt och vilka lagkrav finns.
Vi kommer även lära oss om olika material, sömmar och kassationskriterier och dagen avslutas med att besikta olika produkter som dokumenteras i besiktningsdokument.

Målgrupp

Person som skall utföra årliga kontroller och dokumentation av personligt fallskydd.

Förkunskaper

Kursspråk: Svenska

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen