« Bakåt

GWO Basic Safety Training


Kursbeskrivning

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

First Aid (första hjälpen) 8 tim

Manual Handling (ergonomi) 4 tim

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim

Working at Heights (arbete på höjd) 16 tim

Giltighetstid: 2 år

Kursplan: Ladda ner här!


Kursens mål

Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, brandkunskap och räddning av nödställd/skadad.

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden "Basic Safety Training" för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och se till att alla får samma baskunskap.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör.

Målgrupp

Utbildning som riktar sig till personal som arbetar i vindkraftverk.

Förkunskaper

Kursspråk: Svenska


Citat

WINDA DATABAS

I kursavgiften ingår registrering på den obligatoriska WINDA-databasen.

Alla certifierade GWO leverantörer och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs, skall vara registrerade i WINDA.  Registreringen började gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA-ID. När ni skaffat ert WINDA-ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna, som ni genomför.

Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA-ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.

Antal deltagare: Minst 4 och max 12 st.

Utbildningsplats: V.Pro´s utbildningsanläggning i Kungälv, strax norr om Göteborg eller på plats hos kund "on site".

Krav för deltaga: Utbildning hos kund "on site" krävs arbets EKG (läkarkontroll för mastarbete). Utbildningsleverantören är skyldiga att se till att innan du deltar i praktiska övningar skall deltagaren utföra en medicinsk självbedömning.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och inte lider av svindel.

Utbildningen uppfyller även kraven för mastarbete enligt AFS 2000:06.

Modulerna kan även köpas separat. Kontakta oss för offert.

V.Pro AB Company No. 8467-06Tid

4 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 15 500 SEK exkl. moms
mån 24 - tor 27 jun 08:00-16:00
Kungälv, V. Pro AB
10 platser kvar
mån 09 - tor 12 sep 08:00-16:00
Kungälv, V. Pro AB
12 platser kvar
mån 04 - tor 07 nov 08:00-16:00
Kungälv, V. Pro AB
12 platser kvar