« Bakåt

Arbete & räddning i slutna utrymmen


Kursbeskrivning

Arbeta säkert i slutna utrymmen / confined space tex i brunnar, silo, tankar, gruvor, avloppstankar, vattentankar, bogpropellerrum mm.

Dessa platser har ofta begränsade öppningar, är svåra att ta sig in och ut igenom, saknar eller har begränsad ventilation. Dessa riskfyllda arbeten kräver att man säkerhetställer arbetsmiljön och kunna utföra räddning av nödställd person.


Giltighetstid: 3 år

Kursplan: Ladda ner här!

Målgrupp

Kursen lämpar sig för personer som skall arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, silo, tankar, gruvor, avloppstankar, vattentankar, bogpropellerrum mm?

Förkunskaper

Fallskyddsutbildning

Kursspråk: Svenska

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen