dsc 1587
Ett rotorblad som träffats av blixten kan lagas på plats. Det är gjort av glasfiber och reparbetaren/reparatören kan ta sig till det skadade stället, ta bort trasig glasfiber, lägga på nytt material och sedan finputsa det.

Vindparksägare som behöver inspektera, rengöra och reparera turbinerna och de gigantiska rotorbladen finns våra reparbetare tillhands. För att förhindra förlust av intäkter så är det viktigt att rotorbladen är aerodynamiskt effektiva och balanserade. Man rekommenderar regelbundna inspektioner på rotorbladen 1ggr per år. Skador i växellådan och hydralsystemet kan vara kontentan om man slarvar med regelbundna inspektioner.

Arbetsmetoden som V.Pro AB använder heter industrial rope access och utförs enligt AFS 2006:04 i Sverige.

V.Pro AB har personal med certifikat för bladinspektioner.

Tjänster vi utför:

 • Besiktning av utsidan inför överlämning till beställaren.
 • Inspektion av rotorbladen, fram- och baksida(trycksida och sugsida) och invändigt.
 • Inspektion med OFP-metoder.
 • Reperation av rotorbladen (vingarna).
 • Tvättning av tornet och rotorbladen vid oljeläckage.
 • Uppsättning av antenner.
 • Uppsättning av reklam.
 • Underhåll och montage.
 • Montage av mätutrustning i master vid förstudie.

   

Certificate – Rotor Blade Inspection

Varför bör du använda våra industriklättrare med Rotor Blade Inspection certifikat?

Att utföra bladbesiktning är viktigt för att ha kontroll på bladen. Extra viktigt är det innan garantin går ut så man får det man betalar för. Om skadorna blir för stora om man slarvar med besiktningar så blir reparationskostnaderna högre för ägaren i slutändan.

Att kunna utföra en noggrann besiktning krävs att man kan ta på objektet. Varför måste man kunna ta på objektet för kunna utföra en noggrann besiktning istället för att använda en radiostyrd helikopter(drönare)?.

När V.Pro utför en bladbesiktning kontrollerar vi på plats:

-Dräneringshål(är det tätt så rensar vi dräneringshålet så vatten kan rinna ut).

-Ohm-mätning åskledare på bladet(trycksida och sugsida).

-Kontroll topcoat genom dra handen över ytan. 

-Kontroll receptor.

-Kontroll om laminat är fuktskadat.

-Kontroll gelocoat skador.

-Kontroll att vortex är hela och sitter fast.

-Kontroll sprickor. Alla sprickor mäts upp så man kan följa sprickans utveckling och dess placering på bladet. Vi mäter även djupet på skadorna.

-Kontroll av porer.

Skadorna graderas på en skala mellan 1-4 hur snabbt man bör åtgärda felet eller om vindkraftverket bör stoppas vid allvarliga fel.  

Efter besiktning får ni som kund ett besiktningsprotokoll hur statusen ser ut på era rotorblad. Alla skador dokumenteras med bilder eller film som länkas från besiktningsprotokollet.