fackeltopp

Arbeten som utförs hos kraft och processindustrin av våra rope access team är bland annat i och på:

V.Pro AB har utfört riggning av lyftutrustning vid tunga lyftuppdrag för processindustrin, när fackla(ca:78 ton) hos Borealis krackeranläggning i Stenungsund skulle bytas. Har även medverkat som säkerhetsledare vid byte av fackla på Borealis polyeten i Stenungsund. Utfört även rope access arbete i tankar. Vi har också utfört rescue standby för perstorp vid planerande underhållsstopp och akuta stopp. V.Pro AB erbjuder kraft och processindustrin arbeten på svårtillgängliga platser med och utan kranbil på hög höjd. Ibland kan det vara svårt eller förbjudet att komma till med både lyftkran och arbetskorg. Vår personal utför arbeten eller hyrs in som säkerhetsledare(rescue standby) vid arbeten i slutna tankar”confined space” som säkerhet för er personal.