Montering

Några vanliga uppdrag som våra rope access team utför är kabeldragning, byte av fönster, montering av plåt, montering av antenner, svetsarbeten och takavattningsledningar mm. Till skillnad från andra access metoder har våra team möjlighet att snabbt komma på plats och utföra sitt uppdrag, framförallt om objektet är svårtillgängligt ute till havs eller på fjället i Norrland.

Monteringsarbeten som utförs av våra rope access team är bland annat: