provning kontroll2

Provnings- och besiktningstjänster som är lämpliga att utföra av våra reparbetare

Vi kan erbjuda provning och besiktning på hög höjd med certifierade reparbetare. Med högteknologiska utrustningar utför vi provning och besiktning vid petrokemiska anläggningar, raffinaderier, energianläggningar samt på stålkonstruktioner som broar och skorstenar mm.

Vi utför följande arbeten:

  • Radiografering
  • Ultraljudprovning
  • Penetrantprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Visuellkontroll
  • Tjockleksmätning
  • Målnings och korrosionskontroll
  • Kontroll/åtdragning av skruvförband