Broinspektion

Vi kan hjälpa Er med inspektioner och underhållsarbeten.

Vi har egen personal med trafikverkets broinspektionskurs för kunna inspektera broar, tunnlar, dammar, kajer mm i betong och stål.

Broar skall inspekteras regelbundet och handnära, då lämpar sig våran arbetsmetod utmärkt.

För att kunna utföra huvudinspektioner enligt trafikverkets förvaltningssystem BaTMan så är våra industriklättrare godkända av järnvägsskolan (Trafikverket).

Batman är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.

Kontakta oss för mer information.

Kontaktperson: thomas.olofsson@verticalpro.se

Broarbeten som har utförts av våra rope access team är bland annat: