Behöver ert företag säkerhetsledare(rescue standby) vid tex montering av vindkraftverk och arbete i confined space/slutna utrymmen. Våra säkerhetsledare finns tillhands för er personal om ni skall utföra arbete i:

  • Silo
  • Tankar
  • Schakt
  • Vindkraft
  • BergVår säkerhetsledare ser till att det finns ett räddningssystem om personer som arbetar på hög höjd eller i confined space”slutna utrymmen” blir nödställda.

   Att utföra riskfyllda arbeten med hjälp av våra säkerhetsledare gör att man kan få arbeten utfört på ett smidigt och säkert sätt. När friskluft krävs vid arbete i slutna utrymmen kan det behövas tuber på ryggen. Dessa arbeten utförs med en teknik utan att det hindrar personen som skall ner och upp i ett slutet utrymme pågrund av vikten.

   Kontakta V.Pro AB för mer information angående rescue standby, confined space / slutna utrymmen info@verticalpro.se