Bergsarbeten
Att utföra olika bergsarbeten med våra rope access team gör att man kan få arbeten utfört på ett smidigt och säkert sätt.

Exempel på bergsarbeten som utförs av vårt rope access team:

  • Besiktning av bergsbranter
  • Nätförstärkning
  • Bultning
  • Skrotning
  • Vegetationsröjning

    Våra team har möjlighet att snabbt komma på plats och utföra sitt uppdrag, framförallt om objektet är svårtillgängligt. Att använda sig av rope access team vid bergsarbeten slipper man stänga av trafikleder vid tex besiktning av bergsbranter. Kranbil används där man kommer åt ifrån vägen men ibland är det omöjligt för en kranbil att nå. Vid dessa platser är vår arbetsmetod smidig och effektiv att använda.

    Uppdrag som våra rope access team utför är bergsbesiktning och skrotning tillsammans med specialistföretag som är inriktad på geologi/bergteknik och hydrogeologi.