Underhall

Några vanliga uppdrag som utförs av vårt rope access team är: fönsterputsning, bortagning av istappar, fogning runt fönster, rengöring hängrännor och högtryckstvättning av konstruktioner.

Att utföra underhållsarbeten med vårt rope access team gör att man kan få arbeten ufört som annars kan blivit för kostsamma och besvärliga att utföra till följd att underhållet eftersats.

Vi utför bl. a följande underhållsarbeten: