V.Pro AB utför höghöjdsarbeten med arbetsmetoden industrial rope access över hela sverige och utför både små och stora projekt.

Normalt brukar våra rope access team behöva ca: 15-60 minuter på sig att förbereda och rigga sina säkerhetssystem innan själva arbetet kan påbörjas om förankringspunkter finns.

Riskanalys utförs alltid innan påbörjat arbete.

Vi på V.Pro ser inga problem, bara möjligheter.

Hoppas våra rope access team kan lösa problem för ert företag.

 

provning kontroll2