Lyftarbeten

Lyftarbeten som utförs av våra rope access team är bland annat:

Mastkonstruktioner

Fackeltoppar inom processindustrin

Takavattningsledningar

Åskledare

Belysnings slingor

Uppsättning av antenner och antennlänkar

Kabeldragning

Uppsättning av reklamskyltar

Motorer och växellådor mm

Personer som arbetar i confined space”slutna utrymmen”

Att utföra arbeten med våra rope access team gjör att man kan få lyftarbeten utfört på ett smidigt och säkert sätt på hög höjd eller i slutna utrymmen, så kallat confined space. Våra team har möjlighet att snabbt komma på plats och utföra sitt uppdrag, framförallt om objektet är svårtillgängligt.

V.Pro AB kan erbjuda kunder lyftutrustning, lyft tjänster och utbildning för ett brett område inom industrin.

Några mobila lyftuppdrag som våra rope access team har utfört är lyft av kablage i master, lyft av belysnings slingor åt liseberg på AtmosFear. Vid dessa uppdrag använde vi en repvinsch som är godkänd för personlyft, materiallyft och räddning.

V.Pro AB har medverkat som säkerhetsledare vid höjdarbete vid tunga lyftuppdrag med kranbil inom processindustrin av fackeltopp hos Borealis i Stenungsund. V.Pro AB har personal som har en bakgrund inom lyftsektorn som kranmekaniker(containerkranar och traverser). Med denna bakgrund såg vi möjligheten att erbjuda företag lyftarbeten med rope access metoder på svårtillgängliga platser med och utan kranbil på hög höjd. Ibland kan det vara svårt att komma till med både lyftkran och arbetskorg. När dessa problem uppstår så lyfter kranbilen objektet och våra rope access team styr in och monterar fast konstruktionen på plats.

Kranbilar brukar användas där man kommer åt men ibland är det omöjligt för en kranbil att nå eller orka lyfta vid kraftigt bomutlägg. Vid dessa platser/tillfällen är våra lyftmetoder/tjänster smidiga och effektiva att använda.