licenssvetsning

V.Pro AB utför svetsarbeten där andra inte kommer åt.

V.Pro AB specialiserar sig på montage- och svetstjänster på oåtkomliga platser. Licenssvetsning kan även utföras av våra industriklättrare.

När svetsning utförs och skärande verktyg används av våra rope access team, innebär det extra hög säkerhet och extra säkerhetssystem.