fastighet
Arbeten som utförs hos fastighetssektorn av våra rope access team är bland annat:

 • Rengöring hängrännor 
 • Fönsterputs
 • Våtdammsugning
 • Duvsäkra
 • Borttagning lösa tegelfogar
 • Fasadtvättning och högtryckstvättning
 • Snöröjning och borttagning av istappar
 • Byta vindskivor och simslådor
 • Målning
 • Fogning runt fönster
 • Fogning av tegelfasader
 • Plåtarbeten runt fönster
 • Byta Hängrännor & stuprör
 • Montering & demontering ventilationskanaler