Vi har utfört höghöjdsarbeten sedan 1997
Vi har även IRATA och SOFT utbildad personal. I vårt nätverk av reparbetare finns behörig personal inom ett flertalyrkesgrupper som elektriker, provning(OFP), snickare, licenssvetsning mm. V.Pro AB är en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri.

Broinspektion mini
Bro
Bergsarbete mini
Berg
Vindkraft mini
Vindkraft
fastighet mini
Fastighet
KraftProcess mini Kraft och processindustrin