(GDPR) ersätter den nu snart 20 år gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018

Den 25 Maj 2018 börjar en ny EU-förordning som handlar om hantering av personuppgifter, att gälla i Sverige. Med anledning av detta har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy.
 
I policyn kan du ta del av hur vi sparar och hanteringen av din personliga information.
 
Hantering av personuppgifter
 
Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
 
I policyn kan du ta del av hur vi sparar och använder din personliga information.

Vi behandlar bland annat ditt namn, e-post, telefonnummer, adress när registrering görs vid kursbokning. Uppgifterna sparas så V.Pro skall ha möjlighet att kunna skicka relevant information.

 

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

 • Få en kopia av dina personuppgifter
 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
Du kan få information av ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter helgfria vardagar kl 8 – 16, på telefon 0705-160982

GWO kursutvärdering

Utvärdering

GWO – Basic Safety Training 31/1 – 4/2 2022 (5 deltagare)

Utvärdering

GWO – Basic Safety Training 23-27 Augusti 2021 (3 deltagare)

Utvärdering

GWO – Basic Safety Training 28/6 – 2/7 2021 (7 deltagare)

Utvärdering

GWO – Basic Safety Training 7-11 Juni 2021 (4 deltagare)

Utvärdering

GWO – Sea Survival 22 april 2021 (11 deltagare)

Utvärdering

GWO – Basic Safety Training 19 april – 23 April 2021 (5 deltagare)

Utvärdering

GWO – Sea Survival 2021-03-04 (3 deltagare)

Hantering av personuppgifter

(GDPR) ersätter den nu snart 20 år gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018

 • ändra
Den 25 Maj 2018 börjar en ny EU-förordning som handlar om hantering av personuppgifter, att gälla i Sverige. Med anledning av detta har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy.
 
I policyn kan du ta del av hur vi sparar och hanteringen av din personliga information.
Hantering av personuppgifter
 
Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
 
I policyn kan du ta del av hur vi sparar och använder din personliga information.

Vi behandlar bland annat ditt namn, e-post, telefonnummer, adress när registrering görs vid kursbokning. Uppgifterna sparas så V.Pro skall ha möjlighet att kunna skicka relevant information.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

 • Få en kopia av dina personuppgifter
 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
Du kan få information av ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter helgfria vardagar kl 8 – 16, på telefon 0705-160982

Utbildningsanläggning

I vår kursanläggning har vi olika konstruktioner för kunna praktisera så verkligt som möjligt.

I kursanläggningen finns:

– Två master med olika fasta fallskyddssystem

– Tak med olika godkända takprodukter

– Byggnadsställning

– Slutet utrymme(confined space)

– Vi har även tillgång till två höga master utomhus för kurs och höjdtest.

– Teorisal direkt anslutning till inomhusanläggningen.

– Vid rope access kurser finns möjligheter att aid klättra(teknisk klättring), fira, rädda, gå över kant mm.

Fallskyddsutrustning finns att låna vid alla våra kurser.

Planerade kurser

Repteknik A (3-dagar)

Datum: 2012-09-03
Kursen slutar:2012-09-05
Sista anm.dag:2012-08-24
Antal platser: 8
Lediga platser:8
Pris: 8.700SEK

Arbeta säkert med arbetsutrustning för nå svårtillgängliga platser med repteknik.

Grundutbildning som inriktar sig till yrkespersoner som kommer arbeta med repteknik. Under utbildningen lär vi oss grundmetoderna och utrustningens funktion och dess regelverk för att kunna utföra enklare vertikala reparbeten på bergväggar, husfasader, broar, vindkraftverk, skorstenar, kranar och enklare räddning av nödstäld i olika situationer mm.

Repteknik B – (5-dagar)

Datum:2012-09-03
Kursen slutar:2012-09-07
Sista anm.dag:2012-08-24
Antal platser:6
Lediga platser:6
Pris:14.500SEK

Fortsättningsutbildning som inriktar sig till yrkespersoner som kommer arbeta med repteknik. Efter denna utbildning behärskar man avancerade reparbeten på bergväggar, husfasader, broar, vindkraftverk, skorstenar, kranar och räddning av nödstäld i olika situationer mm. Möjlighet att utföra både horisontella och vertikala arbeten och arbeta som säkerhetsledare.

Allmänna regler

kursinstruktorer

Allmänna villkor/regler för V.Pro:s kursverksamhet:

 • Anmälningstiden för en kurs utgår normalt två veckor före kursstart.
 • Anmälan kan ske som intresseanmälan eller definitiv anmälan(beställning) .
 • Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för definitiv anmälan som turordning.
 • Kurs kan komma att inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.
 • I kursavgift ingår om inte annat särskilt anges kurskompendium, luncher samt förmiddags- och eftermiddagskaffe under kursdagarna.
 • Vid eventuellt återbud av definitiv anmälan efter anmälningstidens utgång debiteras halva kursavgiften, vid återbud senare än en vecka före kursstart dock hela kursavgiften.
 • Full betalning skall ske innan kursstart enligt utskickad faktura.
 • Kursavgiften återbetalas vid akut sjukdomsfall styrkt av läkarintyg.
 • Deltagares namn kan ändras.
 • Deltagarna/företaget ansvarar för egen olycksfallsförsäkring under utbildning.
 • Vid behov: Deltagaren/företaget ansvarar att arbets EKG och läkarundersökning är utfört vid klättring över 13 meter innan kursstart enligt AFS2000:6(mast och stolparbete).

 

I kursavgiften ingår registrering på den obligatoriska WINDA databasen(GWO vindkraftkurser)

Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.