April 2016

Numera är alla industriklättrare på V.PRO certifierade IRATA klättrare och har nu egen personal i alla tre nivåer, level 1,2,3. Den certifierade reparbetaren testas och tränas i en mängd olika access metoder och räddningsscenarier beroende nivå. Kursveckan i V.PRO’s lokaler avslutades med att en IRATA assessor kom och kontrollerade vår kunskap.

Industrial Rope Access Trade Association, är den enda globala branschorganisation för reparbete och är sedan över 25 år internationell standard. 

Efter genomgången kurs och godkänt kunskapsprov blir man IRATA-certifierad industriklättrare, en global certifiering och kvalitetsstämpel för industriellt reparbete.