September 2015

Våra industriklättrare kan utföra små och stora projekt. Att utföra höghöjdsarbeten med rope access metoder och tillsammans med kranar och ställningar visade sig vara ett säkert och effektivt sätt att arbeta. Facklan(122 meter) svarvades av vid 50 meters höjd och V.PRO utförde allt arbete över 50 meter för kunna lyfta ner övre fackelröret och fackeltoppen, för sedan lyfta på den nya delen. Arbetet utfördes på Borealis krackeranläggning i Stenungsund tillsammans med vår kund och samarbetspartner Imtech. V.PRO har personal med lång erfarenhet inom lyftsektorn, mekanik, svetsning och riggning då detta projekt passade oss toppen.