Augusti 2016

V.Pro AB certifierad utbildningsleverantör för GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk till sjöss.

Kurslängd: 12 tim

Giltighetstid: 2 år

Utbildningsplats: Käringön 

Basic Safety Training är utformad för att ge personal de grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dom att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftindustrin och för att tillgodose de utbildningskrav för personal till den globala vindkraftindustrin.

Mål modul Sea Survival

Syftet med denna kurs är, genom teoretisk och praktisk utbildning ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att agera säkert och utföra rätt förebyggande åtgärder i alla aspekter av offshore-verksamhet från land till installationsfartyget eller WTG, och vice versa; både vid normal drift och i en viss nödsituation i en havsbaserad vindkraft miljö.

Målen för BST Sea Survival modul är att se till att

• Deltagarna kan visa kunskap om faror och symtom i samband med hypotermi och drunkning.

• Deltagarna har möjlighet att visa förståelse för de fördelar och begränsningar i de olika LSA, PPE och PFPE som vanligen används till havs i vindkraftsindustrin och kan dom och använda dem därefter. 

• Deltagarna kan visa säker förflyttning från hamn till fartyg, fartyg till WTG och fartyg till fartyg. 

• Deltagarna kan visa kunskap om nödåtgärd och säkerhet på anläggningar, fartyg och WTG 

• Deltagarna kan visa kunskap om SAR och GMDSS 

• Deltagarna har möjlighet att visa återhämtning och första hjälpen-behandling av en ”man överbord”. 

• Deltagarna kan visa evakuering från ”WTG” till vatten med hjälp av evakueringsutrustning ”nedfirningsdon med konstant hastighet ” och upptagning person till båt.

• Deltagarna har möjlighet att visa individuella och kollektiva överlevnadsteknik till sjöss.

Endast fyra kursplatser kvar till nästa GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Kursdatum: Söndag 4:e September 2016.

Mer information och bokning kontakta oss på V.Pro AB.

info@verticalpro.se  eller mobil: 0705-160982 (Thomas Olofsson)

www.verticalpro.se

Training in industrial climbing

GWO (Global Wind Organization) Certified company No. 8467-01

-First aid -Manual handling -Fire Awareness -Working at heights -Sea Survival

image