Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.

Nästa kurstillfälle 2020-11-13 hos V.Pro AB Kungälv

Boka kurstillfälle under utbildningar eller lämna intresseanmälan.

 

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Kursens mål

 • Att bli medveten om de risker som finns.
 • Att veta vilket ansvar du har.
 • Att få in rutin på de regler som du som ”hetarbetare” har, arbetsmetoder, men också ha kännedom om de konsekvenser som kan följa vid ett tillbud.

Målgrupp

Både den som utför heta arbeten och den som på företaget är tillståndsansvarig samt beställare av det heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund.