Act Safe Academy

Vertical Pro AB ingår i Act Safe Academy som utbildningsföretag och som återförsäljare av ActSafe produkter.
Vi ser till att våra kunder produkttränas och kan använda Act Safe produkter på ett säkert och effektivt sätt.
Utbildningarna följer Svenska regelverk(AFS:ar) inom respektive verksamhetsområde för arbete på höga höjder.
Våra utbildningar och arbetsmetoder överensstämmer med internationella normer och lagar.

ActSafe Academy – utbildning tillgänglig från experter.
ActSafe Academy (ACA) är ett nätverk av mycket kompetenta instruktörer som kan erbjuda utbildning över hela världen. Alla våra instruktörer är certifierade för högsta möjliga nivå inom sina respektive verksamhetsområden.
Läs mer på www.actsafe.se

För frågor och beställning:
E-post: info@verticalpro.se

Kursdatum

Mastarbete
Utbildning:

Tid:

Plats:

Anmärkning:

Anmälan senast:

24-25:e Januari 2012
Göteborg

2 kursdagar

4 veckor innan kurs

Takarbete/ fallskyddskurs
26:e Januari 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
7-8:e Februari 2012

Göteborg

2 kursdagar

4 veckor innan kurs

6-8:e Mars 2012
Stenungsund
3 kursdagar
4 veckor innan kurs
9:e Mars 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
Takarbete / fallskyddskurs
20:e Mars 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
21-22:e Mars 2012
Stenungsund
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
4:e April 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
10-11:e April 2012
Göteborg
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
Takarbete / fallskyddskurs
17:e April 2012
Göteborg
1 kursdag
4 veckor innan kurs
24-26:e April 2012
Stenungsund
3 kursdagar
4 veckor innan kurs
27:e April 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
7-11:e Maj 2012
Stenungsund
5 dagar
4 veckor innan kurs

Spetskompetens övningsledare(utbildning för räddningstjänst) Grundutbildning krävs

14-16:e Maj 2012
Stenungsund
3 dagar
4 veckor innan kurs
22-23:e Maj 2012
Göteborg
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
Takarbete / fallskyddskurs
24:e Maj 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
11-15:e Juni 2012
Stenungsund
5 kursdagar
4 veckor innan kurs
19-20:e Juni 2012
Göteborg
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
3-5:e Juli 2012
Stenungsund

3 kursdagar

4 veckor innan kurs

6:e Juli 2012
Stenungsund
1 dag
4 veckor innan kurs
6:e Juli 2012
Stenungsund
1 dag
4 veckor innan kurs

Info om våra utbildningar

kursinstruktorer
Kurserna och tillhörande kunskapsprov svarar mot tillämpliga normer och föreskrifter enligt arbetsmiljöverket.

Person som deltagit i en kurs och avlagt kunskapsprov med godkänt resultat anses ha dokumenterat kunskap om tillämpliga regler avseende principer för reparbete(höjdarbete), fallskyddsutrustningens funtion, materialvård, terminologi, ergonomi, knopar, säkrings- och klätterteknik.

Allmän kompetens avseende praktiskt utföra höjdsarbete innefattande allmän kännedom om fallskyddets verkningssätt, med de förutsättningar och begränsningar som gäller för resp kurs och tillhörande kunskapsprov. Kunskapsintyg baseras på kunskapsprov(teoriprov & praktiskt prov) i anslutning till resp kurs, med tillämpning av det regelverk som gäller vid tidpunkten för kursen enligt AFS’ar. Vid godkänt resultat(teori och praktiska tester) har personen möjlighet att fortsätta till nästa nivå.

V.Pro AB utför kurser över hela Sverige hos kund.

För frågor och beställning: E-post. info@verticalpro.se

Se och boka kurser här!

Kunskapsprov

Kunskapsprov – V.Pro AB´s utbildningssystem

Ett kunskapsprov anordnas som avslutning på samtliga kurser. Genomgången kurs och avlagt kunskapsprov med godkänt resultat innebär att deltagaren för den kurs som kursen/provet avser har dokumenterat:

  • God kännedom med tillämpliga regler avseende materialvård, terminologi, knopar, säkrings- och klättringsteknik.
  • Allmän kompetens avseende praktiskt höjdarbete
  • Grundläggande kännedom om fallskydds verkningssätt.

Kunskapsprovet består av två delar
Den första delen är teoriprov omfattar huvudsakligen flervalsfrågor. Den andra delen av provet omfattar praktiska prov.

Frågorna i provet och praktiska testerna ska omfatta uppgifter som är väsentliga för en person som ansvarar för arbetsplanering, ledning och kontroll vid höjdarbete och kunna utföra arbete av den art kursen/provet avser.

Uppgifterna ska svara mot sådana arbetsuppgifter som ska kunna lösas i praktisk verksamhet, t ex etablering av ankare, egenkontroll av fallskydd, arbetsplanering eller evakuering/räddning av nödställd.

För kursdeltagare som avlagt kunskapsprov med godkänt resultat upprättas ett kunskapsintyg enligt fastställt formulär. Intyget undertecknas av kursinstruktör.

Instruktörer

kursinstruktorer
Vår personal som utbildar har utbildats av externa företag inom repteknik, fallskydd och räddning.

Vi tränar regelbundet internt, för att hålla kunskapen aktiv.

Kontakta våra instruktörer för mer information eller offert/bokning

 

Thomas Olofsson        thomas.olofsson@verticalpro.se  Mobil: 0705-16 09 82

GWO instruktör vindkraft (Basic Safety Training)

– Working at Heights (arbete på höjd)

Mastarbete, fallskyddskurser, rope access, evakuering & räddningskurser

 _______________________________________ 

Freddy Cardell

GWO instruktör vindkraft (Basic Safety Training)

– Fire Awareness (grundläggande brand)

– First Aid (första hjälpen)

– Manual Handling (ergonomi)

– Sea Survival (Överlevnad till sjöss)

Heta arbeten

HLR (hjärt och lungräddning)

AED (defibrillering)

_______________________________________ 

Niklas Von Heideman    niklas@verticalpro.se  Mobil: 0704-67 60 96

Rope access, mastarbete, fallskyddskurser, evakuering & räddningskurser

 _______________________________________ 

Peder Olofsson    peder.olofsson@verticalpro.se  Mobil: 0735-30 78 86

Mastarbeten, fallskyddskurser, evakuering och räddningskurser