GWO Basic Safety Training 16-20 november 2020

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare.

Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, brandkunskap och räddning av nödställd/skadad.

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Training” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och se till att alla får samma baskunskap.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör. V.Pro AB Company No.8467-03

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim

Manual Handling (ergonomi) 4 tim

First Aid (första hjälpen) 16 tim

Working at Heights (arbete på höjd) 16 tim

Sea Survival (överlevnad till sjöss) 8 tim

Boka nästa GWO Basic Safety Training grundutbildning hos V.Pro AB

Boka nästa GWO Basic Safety Training GWO refresher utbildning hos V.Pro AB

Boka nästa GWO Sea Survival utbildning hos V.Pro AB (grund och refresher kurs utförs på samma kurstillfälle)

 

Heta Arbeten Certifikat

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.

Nästa kurstillfälle 2020-11-13 hos V.Pro AB Kungälv

Boka kurstillfälle under utbildningar eller lämna intresseanmälan.

 

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Kursens mål

 • Att bli medveten om de risker som finns.
 • Att veta vilket ansvar du har.
 • Att få in rutin på de regler som du som ”hetarbetare” har, arbetsmetoder, men också ha kännedom om de konsekvenser som kan följa vid ett tillbud.

Målgrupp

Både den som utför heta arbeten och den som på företaget är tillståndsansvarig samt beställare av det heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

Underhållsmässan 10-13 mars 2020

Välkommen till Underhållsmässan den 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg

Vi ställer ut på Underhållsmässan 2020 och vill gärna träffa dig på mässan!

Kom och besök oss i monter B07:52.

Vi kommer på årets mässa att visa upp olika rope access tjänster på hög nivå.

-Rostskyddsmålning – Bergborrning -Högtryckstvättning -Montering av fasta fallskyddssystem mm

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till mässan här.

Vi ses på Underhållsmässan 10-13 mars!

 

Behöver du GWO certifikat?

GWO Basic Safety Training (5-dagar) Datum: 2017-04-24 – 2017-04-28

Utbildning som inriktar sig till personal som skall arbeta i vindkraftverk. Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, brandkunskap och räddning av nödställd/skadad.

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Tranining” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och att alla har samma baskunskap.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör som V.Pro AB.

Boka nästa GWO grundutbildning här                     Boka nästa GWO Refresher här


Sea Survival (12 timmar) Datum: 2017-04-29 – 2017-04-30

GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss) 

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare till sjöss.

Boka nästa GWO grundutbildning Sea Survival här

Avgifter WINDA databas

Oktober 2016

Avgifter WINDA databas (vindkraftutbildning GWO)

Utöver kursavgiften så tillkommer en avgift på 125 kr deltagare och modul för registrering på den obligatoriska WINDA databasen. Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att GWO utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.

Utbildningsleverantör GWO Sea Survival

Augusti 2016

V.Pro AB certifierad utbildningsleverantör för GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk till sjöss.

Kurslängd: 12 tim

Giltighetstid: 2 år

Utbildningsplats: Käringön 

Basic Safety Training är utformad för att ge personal de grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dom att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftindustrin och för att tillgodose de utbildningskrav för personal till den globala vindkraftindustrin.

Mål modul Sea Survival

Syftet med denna kurs är, genom teoretisk och praktisk utbildning ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att agera säkert och utföra rätt förebyggande åtgärder i alla aspekter av offshore-verksamhet från land till installationsfartyget eller WTG, och vice versa; både vid normal drift och i en viss nödsituation i en havsbaserad vindkraft miljö.

Målen för BST Sea Survival modul är att se till att

• Deltagarna kan visa kunskap om faror och symtom i samband med hypotermi och drunkning.

• Deltagarna har möjlighet att visa förståelse för de fördelar och begränsningar i de olika LSA, PPE och PFPE som vanligen används till havs i vindkraftsindustrin och kan dom och använda dem därefter. 

• Deltagarna kan visa säker förflyttning från hamn till fartyg, fartyg till WTG och fartyg till fartyg. 

• Deltagarna kan visa kunskap om nödåtgärd och säkerhet på anläggningar, fartyg och WTG 

• Deltagarna kan visa kunskap om SAR och GMDSS 

• Deltagarna har möjlighet att visa återhämtning och första hjälpen-behandling av en ”man överbord”. 

• Deltagarna kan visa evakuering från ”WTG” till vatten med hjälp av evakueringsutrustning ”nedfirningsdon med konstant hastighet ” och upptagning person till båt.

• Deltagarna har möjlighet att visa individuella och kollektiva överlevnadsteknik till sjöss.

Endast fyra kursplatser kvar till nästa GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Kursdatum: Söndag 4:e September 2016.

Mer information och bokning kontakta oss på V.Pro AB.

info@verticalpro.se  eller mobil: 0705-160982 (Thomas Olofsson)

www.verticalpro.se

Training in industrial climbing

GWO (Global Wind Organization) Certified company No. 8467-01

-First aid -Manual handling -Fire Awareness -Working at heights -Sea Survival

image