Certifierad personal enligt IRATA level 1,2,3

April 2016

Numera är alla industriklättrare på V.PRO certifierade IRATA klättrare och har nu egen personal i alla tre nivåer, level 1,2,3. Den certifierade reparbetaren testas och tränas i en mängd olika access metoder och räddningsscenarier beroende nivå. Kursveckan i V.PRO’s lokaler avslutades med att en IRATA assessor kom och kontrollerade vår kunskap.

Industrial Rope Access Trade Association, är den enda globala branschorganisation för reparbete och är sedan över 25 år internationell standard. 

Efter genomgången kurs och godkänt kunskapsprov blir man IRATA-certifierad industriklättrare, en global certifiering och kvalitetsstämpel för industriellt reparbete.

Nyrekrytering rope access personal

Januari 2016

För att möta den ökade efterfrågan på företagets rope access tjänster så expanderar V.PRO och nyrekryterar.

Vi hälsar Jonathan Mackenzie hjärtligt välkommen till V.PRO AB! Jonathan kommer närmast från SVEVIA där han arbetat med bergsförstärkning mm. 

Vi är oerhört glada över att Jonathan nu börjar hos oss och det blir spännande att se hur vi kan expandera ytterligare med hans kompetens i vår verksamhet. Jonathan kommer arbeta med rope access projekt och vara kontaktperson / ansvarig för våra bergsarbeten. 

Jonathan startade som elektriker, men genom sitt intresse för klättring började han med rope access. 

Under de 10 år som han har arbetat som reptekniker har Jonathan erfarenhet från olika länder som t.ex. England, Nya Zeeland inom ett stort och brett område. Allt ifrån bergsförstärkning till arbeten på oljeplattformar i Nordsjön.

Jonathan har många år varit en rope access supervisor och är Irata 3 utbildad.

Jonathan blir ett kompetent tillskott för vår verksamhet. Jonathan börjar sin tjänst 1:e Februari 2016.

 

V.PRO på vind 2015

Välkommen till Vind 2015
den 4-5 november!

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen – en sjudande arena för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. Vi ses på Stockholm Waterfront Congress Center.

Besök V.PRO på vind 2015 monter nr. 44

Toppenjobb på Borealis krackeranläggning

September 2015

Våra industriklättrare kan utföra små och stora projekt. Att utföra höghöjdsarbeten med rope access metoder och tillsammans med kranar och ställningar visade sig vara ett säkert och effektivt sätt att arbeta. Facklan(122 meter) svarvades av vid 50 meters höjd och V.PRO utförde allt arbete över 50 meter för kunna lyfta ner övre fackelröret och fackeltoppen, för sedan lyfta på den nya delen. Arbetet utfördes på Borealis krackeranläggning i Stenungsund tillsammans med vår kund och samarbetspartner Imtech. V.PRO har personal med lång erfarenhet inom lyftsektorn, mekanik, svetsning och riggning då detta projekt passade oss toppen.

Resultat kursutvärdering GWO 17-18:e September

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 17-18:e September 2015

Working at Heights
Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 4
Kursinnehållet 4
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 4
Övningar 4
Snitt per modul: 4,0
Gradering kursutvärdering från 1 – 4
Snitt på total: 4,0

Kursutvärdering GWO Working at Heights

GWO kursutvärdering

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 7-8:e September 2015

Working at Heights

Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 3
Kursinnehållet 3,5
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 3,5
Övningar 3,5
Snitt per modul: 3,6
Gradering kursutvärdering från 1 – 4