Utbildningsleverantör GWO Sea Survival

Augusti 2016

V.Pro AB certifierad utbildningsleverantör för GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk till sjöss.

Kurslängd: 12 tim

Giltighetstid: 2 år

Utbildningsplats: Käringön 

Basic Safety Training är utformad för att ge personal de grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dom att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftindustrin och för att tillgodose de utbildningskrav för personal till den globala vindkraftindustrin.

Mål modul Sea Survival

Syftet med denna kurs är, genom teoretisk och praktisk utbildning ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att agera säkert och utföra rätt förebyggande åtgärder i alla aspekter av offshore-verksamhet från land till installationsfartyget eller WTG, och vice versa; både vid normal drift och i en viss nödsituation i en havsbaserad vindkraft miljö.

Målen för BST Sea Survival modul är att se till att

• Deltagarna kan visa kunskap om faror och symtom i samband med hypotermi och drunkning.

• Deltagarna har möjlighet att visa förståelse för de fördelar och begränsningar i de olika LSA, PPE och PFPE som vanligen används till havs i vindkraftsindustrin och kan dom och använda dem därefter. 

• Deltagarna kan visa säker förflyttning från hamn till fartyg, fartyg till WTG och fartyg till fartyg. 

• Deltagarna kan visa kunskap om nödåtgärd och säkerhet på anläggningar, fartyg och WTG 

• Deltagarna kan visa kunskap om SAR och GMDSS 

• Deltagarna har möjlighet att visa återhämtning och första hjälpen-behandling av en “man överbord”. 

• Deltagarna kan visa evakuering från “WTG” till vatten med hjälp av evakueringsutrustning “nedfirningsdon med konstant hastighet ” och upptagning person till båt.

• Deltagarna har möjlighet att visa individuella och kollektiva överlevnadsteknik till sjöss.

Endast fyra kursplatser kvar till nästa GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Kursdatum: Söndag 4:e September 2016.

Mer information och bokning kontakta oss på V.Pro AB.

info@verticalpro.se  eller mobil: 0705-160982 (Thomas Olofsson)

www.verticalpro.se

Training in industrial climbing

GWO (Global Wind Organization) Certified company No. 8467-01

-First aid -Manual handling -Fire Awareness -Working at heights -Sea Survival

image

Certifierad personal enligt IRATA level 1,2,3

April 2016

Numera är alla industriklättrare på V.PRO certifierade IRATA klättrare och har nu egen personal i alla tre nivåer, level 1,2,3. Den certifierade reparbetaren testas och tränas i en mängd olika access metoder och räddningsscenarier beroende nivå. Kursveckan i V.PRO’s lokaler avslutades med att en IRATA assessor kom och kontrollerade vår kunskap.

Industrial Rope Access Trade Association, är den enda globala branschorganisation för reparbete och är sedan över 25 år internationell standard. 

Efter genomgången kurs och godkänt kunskapsprov blir man IRATA-certifierad industriklättrare, en global certifiering och kvalitetsstämpel för industriellt reparbete.

Nyrekrytering rope access personal

Januari 2016

För att möta den ökade efterfrågan på företagets rope access tjänster så expanderar V.PRO och nyrekryterar.

Vi hälsar Jonathan Mackenzie hjärtligt välkommen till V.PRO AB! Jonathan kommer närmast från SVEVIA där han arbetat med bergsförstärkning mm. 

Vi är oerhört glada över att Jonathan nu börjar hos oss och det blir spännande att se hur vi kan expandera ytterligare med hans kompetens i vår verksamhet. Jonathan kommer arbeta med rope access projekt och vara kontaktperson / ansvarig för våra bergsarbeten. 

Jonathan startade som elektriker, men genom sitt intresse för klättring började han med rope access. 

Under de 10 år som han har arbetat som reptekniker har Jonathan erfarenhet från olika länder som t.ex. England, Nya Zeeland inom ett stort och brett område. Allt ifrån bergsförstärkning till arbeten på oljeplattformar i Nordsjön.

Jonathan har många år varit en rope access supervisor och är Irata 3 utbildad.

Jonathan blir ett kompetent tillskott för vår verksamhet. Jonathan börjar sin tjänst 1:e Februari 2016.

 

V.PRO på vind 2015

Välkommen till Vind 2015
den 4-5 november!

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen – en sjudande arena för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. Vi ses på Stockholm Waterfront Congress Center.

Besök V.PRO på vind 2015 monter nr. 44

Toppenjobb på Borealis krackeranläggning

September 2015

Våra industriklättrare kan utföra små och stora projekt. Att utföra höghöjdsarbeten med rope access metoder och tillsammans med kranar och ställningar visade sig vara ett säkert och effektivt sätt att arbeta. Facklan(122 meter) svarvades av vid 50 meters höjd och V.PRO utförde allt arbete över 50 meter för kunna lyfta ner övre fackelröret och fackeltoppen, för sedan lyfta på den nya delen. Arbetet utfördes på Borealis krackeranläggning i Stenungsund tillsammans med vår kund och samarbetspartner Imtech. V.PRO har personal med lång erfarenhet inom lyftsektorn, mekanik, svetsning och riggning då detta projekt passade oss toppen.

Resultat kursutvärdering GWO 17-18:e September

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 17-18:e September 2015

Working at Heights
Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 4
Kursinnehållet 4
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 4
Övningar 4
Snitt per modul: 4,0
Gradering kursutvärdering från 1 – 4
Snitt på total: 4,0