V.PRO på vind 2015

Välkommen till Vind 2015
den 4-5 november!

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen – en sjudande arena för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. Vi ses på Stockholm Waterfront Congress Center.

Besök V.PRO på vind 2015 monter nr. 44

Toppenjobb på Borealis krackeranläggning

September 2015

Våra industriklättrare kan utföra små och stora projekt. Att utföra höghöjdsarbeten med rope access metoder och tillsammans med kranar och ställningar visade sig vara ett säkert och effektivt sätt att arbeta. Facklan(122 meter) svarvades av vid 50 meters höjd och V.PRO utförde allt arbete över 50 meter för kunna lyfta ner övre fackelröret och fackeltoppen, för sedan lyfta på den nya delen. Arbetet utfördes på Borealis krackeranläggning i Stenungsund tillsammans med vår kund och samarbetspartner Imtech. V.PRO har personal med lång erfarenhet inom lyftsektorn, mekanik, svetsning och riggning då detta projekt passade oss toppen.

Resultat kursutvärdering GWO 17-18:e September

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 17-18:e September 2015

Working at Heights
Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 4
Kursinnehållet 4
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 4
Övningar 4
Snitt per modul: 4,0
Gradering kursutvärdering från 1 – 4
Snitt på total: 4,0

Kursutvärdering GWO Working at Heights

GWO kursutvärdering

Resultat kursutvärdering GWO 

Basic Safety Training

Ort: Kungälv

Datum: 7-8:e September 2015

Working at Heights

Helhetsintryck 4
Faciliteter 4
Upplägget 3
Kursinnehållet 3,5
Instruktörer 4
Arbetsmaterialet 3,5
Övningar 3,5
Snitt per modul: 3,6
Gradering kursutvärdering från 1 – 4

V.PRO certifierad utbildningsleverantör enligt GWO standarden

Behöver er personal GWO utbildning -Basic Safety Training?

V.PRO AB har blivit certifierad av Inspecta Sweden som utbildningsleverantör av vindkraftutbildningar enligt internationella GWO-standarden. Certifieringen utfördes av Inspecta genom granskning av V.PRO´S ledningssystem, rutiner och instruktioner samt granskning på utbildningsplatsen under de praktiska utbildningsmomenten.

Standarden innehåller fem moduler och V.PRO kan erbjuda vindkraftindustrin GWO Basic Safety Training i fyra moduler, First aid, Manual handling, Fire Awareness och Working at Heights. 

Den femte modulen är Sea Survival (12 tim).


Vad är GWO?

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden “Basic Safety Training” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning.


GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör.  


Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare. 


Giltigtighetstid: 2 år


Kursinnehåll:

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim                 

Manual Handling (ergonomi) 4 tim           

First Aid (första hjälpen) 16 tim                

Working at Heights (arbete på höjd) 16 tim          


Antal deltagare: Minst 4 deltagare, max 12 deltagare per kurstillfälle.


Utbildningsplats: V.Pro´s utbildningsanläggning i kungälv strax norr om Göteborg eller på plats hos kund enligt önskemål.


Nästa Kursdatum:  2015-12-14 – 2015-12-18

                               2016-01-11 – 2016-01-15

     

Resultat kursutvärdering GWO (Kurs 1)

Ort: Kungälv

Datum: 18-22:e Maj 2015

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling

Snitt samtliga moduler per bedömnings kategori

Helhetsintryck 3,9 4 3,8 4 3,9
Faciliteter 3,9 3,8 3,9 3,8 3,85
Upplägget 3,9 4 3,8 4 3,9
Kursinnehållet 3,9 3,9 3,9 4 3,9
Instruktörer 4 4 3,9 3,9 3,95
Arbetsmaterialet 4 3,8 3,7 3,7 3,8
Övningar 4 3,9 3,9 4 3,95
Snitt per modul: 3,9 3,9 3,8 3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9


Montera logga på vindkraftverk

Juli 2015

Med hjälp av V.PRO’s industriklättrare med internationellt erkänt certifikat(GWO) kunde vår kund få sin logga på sitt vindkraftverk.

GWO är ett internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare. 

Kontakta oss på V.PRO om ni har behov med uppsättning av reklam på vindkraftverk, bladbesiktningar eller GWO utbildning. 

file1295

dsc 0416