– Räddning A- (5-dagar)


Utbildning som inriktar sig till räddningstjänst mm som utför räddningsuppdrag.

Den kompletta utbildningen som inriktar sig till räddningstjänster som kommer utföra räddning med hjälp av repteknik. Under utbildningen lär vi oss räddningsmetoderna och utrustningens funktion och dess regelverk för att kunna utföra räddning med bår och utan bår ifrån höga höjder och hissa upp personer ifrån tex cisterner, brunnar mm.

Efter denna utbildning behärskar man repräddning på bergväggar, brunnar, husfasader, tak, broar, vindkraftverk, skorstenar, master, kranar mm i olika situationer. Driving licence utfärdas för användning av motorvinsch Odyssé(åk upp) som är godkänd för personlyft, materiallyft och räddning.

5 dagars utbildning som avslutas med praktiskt och teoretiskt prov.

Mål: Arbeta säkert på höjder och räddning av personer högt som lågt med repteknik. Kan arbeta som säkerhetsledare ovasett miljö(övergripande ansvaret över repsäkerheten vid räddning).

Krav för deltaga: Arbets EKG(läkarkontroll för höjdarbete).

Vem kan deltaga: Alla som gillar att arbeta med hjälp av användning av arbetsutrustning och inte lider av svindel.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och gillar problemlösning. God fysik.

Ingår: Kursdokumentaton. Kursintyg(certifikat) efter genomgången och godkänd kurs. Fika, lunch och kaffe.

Plats: Stenungsund eller enligt överenskomelse.

Enligt AFS 2006:04 användning av arbetsutrustning. Mast & stolparbete AFS 2000:06. Medicinska kontroller i arbetslivet. Skydd mot skada genom fall. Ensamarbete. Användning av personlig skyddsutrustning. Byggnads & anläggningsarbete.

Läs kursplan här. Art.nr: 5-10-16800
Kurspris: 14 500 kr exkl. moms

Anmälan E-post. info@verticalpro.se”>info@verticalpro.se

Vid köp av personligt fallskydd vid bokning av Räddning A lämnas 10% rabatt på BEAL, PETZL utrustning.– Spetskompetens övningsledare- (3-dagar)

Arbeta som övningsledare.

Fortsättningsutbildning som inriktar sig till räddningspersonal som kommer arbeta som övningsledare”instruktör” inom stationens höghöjdsgrupp med repräddning. Efter denna utbildning behärskar man avancerade repräddningar på bergväggar, husfasader, broar, vindkraftverk, skorstenar, kranar i olika situationer. Möjlighet att utföra både horisontella och vertikala repräddningar och arbeta som övningsledare.

Mål: Arbeta med avancerade repräddningar och som övningsledare i höghöjdsgruppen.

Krav för deltaga: Räddning A eller motsvarande utbildning.

Vem kan deltaga: Alla som gillar att arbeta med höjdräddning hjälp av klätterutrustning och inte lider av svindel.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och gillar problemlösning.

Ingår: Kursintyg(certifikat) efter genomgången och godkänd kurs. Fika, lunch och kaffe.

Plats: Stenungsund eller enligt överenskommelse.

Enligt AFS 2006:04 användning av arbetsutrustning.

Läs kursplan här. Art.nr: 12-3-8700
Kurspris: 8 700 kr exkl. moms

Anmälan E-post. info@verticalpro.se”>info@verticalpro.se

Vid köp av personligt fallskydd vid bokning av Repteknik B lämnas 10% rabatt på BEAL, PETZL utrustning.

– Räddning vindkraft- (3-dagar)

Utbildning som inriktar sig till räddningstjänster som utför räddningsuppdrag på vindkraftverk.

Under utbildningen lär vi oss räddningsmetoderna och utrustningens funktion och dess regelverk för att kunna utföra räddning med bår och utan bår ifrån vindkraftverk och hissa upp nödställd person.Efter denna utbildning behärskar man repräddning ifrån vindkraftverk. Driving licence utfärdas för användning av motorvinsch Odyssé(åk upp) som är godkänd för personlyft, materiallyft och räddning om så önskas.

3 dagars utbildning som avslutas med praktiskt och teoretiskt prov.

Mål: Arbeta säkert på höjder och räddning av personer ifrån vindkraftverk med repteknik. Kan arbeta som säkerhetsledare(övergripande ansvaret över repsäkerheten vid räddning ifrån vindkraftverk).

Krav för deltaga: Arbets EKG(läkarkontroll för höjdarbete).

Vem kan deltaga: Alla som gillar att arbeta med höjdräddning hjälp av klätterutrustning och inte lider av svindel.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och gillar problemlösning. God fysik.

Ingår: Kursdokumentaton. Kursintyg(certifikat) efter genomgången och godkänd kurs. Fika, lunch och kaffe.

Plats: Stenungsund eller enligt överenskomelse.

Enligt AFS 2006:04 användning av arbetsutrustning. Mast & stolparbete AFS 2000:06. Medicinska kontroller i arbetslivet. Skydd mot skada genom fall. Ensamarbete. Användning av personlig skyddsutrustning. Byggnads & anläggningsarbete.

Art.nr: 3-11-8700
Kurspris: 8 700kr exkl. moms

Anmälan E-post. info@verticalpro.se”>info@verticalpro.se

Vid köp av personligt fallskydd vid bokning av Räddning A lämnas 10% rabatt på BEAL, PETZL utrustning.

– Årlig övning för räddningstjänsten – (1-dag)


– Inriktar sig till räddningspersonal som ingår i brandstationens höghöjdsgrupp –

Årlig övning som inriktar sig till personal som arbetar med höghöjdräddning. Denna övningsdag repeterar vi räddningsmetoder för säkerställa att personalen behärskar räddningar på bergväggar, husfasader, broar, vindkraftverk, skorstenar, kranar i olika situationer med repteknik.

Repetition även av utrustningens funktion och dess regelverk.

Mål: Arbeta säkert vid räddning.

Krav för deltaga: Räddning A eller motsvarande utbildning.

Vem kan deltaga: Alla som gillar att arbeta med höjdräddning hjälp av klätterutrustning och inte lider av svindel.

Fördelar som person: Lugn och metodisk och gillar problemlösning.

Ingår: Kursintyg(certifikat) efter genomgången och godkänd kurs. Fika, lunch och kaffe.

Plats: Stenungsund eller enligt överenskommelse.

Enligt AFS 2006:04 användning av arbetsutrustning.

Läs kursplan här. Art.nr: 1-12-2900
Kurspris:2 900 kr exkl. moms

E-post. info@verticalpro.se”>info@verticalpro.se