Mastarbete
Utbildning:

Tid:

Plats:

Anmärkning:

Anmälan senast:

24-25:e Januari 2012
Göteborg

2 kursdagar

4 veckor innan kurs

Takarbete/ fallskyddskurs
26:e Januari 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
7-8:e Februari 2012

Göteborg

2 kursdagar

4 veckor innan kurs

6-8:e Mars 2012
Stenungsund
3 kursdagar
4 veckor innan kurs
9:e Mars 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
Takarbete / fallskyddskurs
20:e Mars 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
21-22:e Mars 2012
Stenungsund
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
4:e April 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
10-11:e April 2012
Göteborg
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
Takarbete / fallskyddskurs
17:e April 2012
Göteborg
1 kursdag
4 veckor innan kurs
24-26:e April 2012
Stenungsund
3 kursdagar
4 veckor innan kurs
27:e April 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
7-11:e Maj 2012
Stenungsund
5 dagar
4 veckor innan kurs

Spetskompetens övningsledare(utbildning för räddningstjänst) Grundutbildning krävs

14-16:e Maj 2012
Stenungsund
3 dagar
4 veckor innan kurs
22-23:e Maj 2012
Göteborg
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
Takarbete / fallskyddskurs
24:e Maj 2012
Stenungsund
1 kursdag
4 veckor innan kurs
11-15:e Juni 2012
Stenungsund
5 kursdagar
4 veckor innan kurs
19-20:e Juni 2012
Göteborg
2 kursdagar
4 veckor innan kurs
3-5:e Juli 2012
Stenungsund

3 kursdagar

4 veckor innan kurs

6:e Juli 2012
Stenungsund
1 dag
4 veckor innan kurs
6:e Juli 2012
Stenungsund
1 dag
4 veckor innan kurs