Vertical Pro AB ingår i Act Safe Academy som utbildningsföretag och som återförsäljare av ActSafe produkter.
Vi ser till att våra kunder produkttränas och kan använda Act Safe produkter på ett säkert och effektivt sätt.
Utbildningarna följer Svenska regelverk(AFS:ar) inom respektive verksamhetsområde för arbete på höga höjder.
Våra utbildningar och arbetsmetoder överensstämmer med internationella normer och lagar.

ActSafe Academy – utbildning tillgänglig från experter.
ActSafe Academy (ACA) är ett nätverk av mycket kompetenta instruktörer som kan erbjuda utbildning över hela världen. Alla våra instruktörer är certifierade för högsta möjliga nivå inom sina respektive verksamhetsområden.
Läs mer på www.actsafe.se

För frågor och beställning:
E-post: info@verticalpro.se