Utbildning av Sveriges största bostadskooperation HSB

November. V.Pro AB har fått äran att utbilda Sveriges största bostadskooperation HSB i takarbete. Vi har redan påbörjat att utbilda servicepersonalen HSB Göteborg i att arbeta säkert och effektivt på flacka och branta tak. Den första utbildningen är avklarad och vi kommer fortsätta utbildningarna under November och December 2012.

Processindustrin efterfrågar allt mer våra tjänster i slutna utrymmen

Efterfrågan av våra säkerhetsledare och rope access team har spridit sig inom processindustrin och V.Pro AB kommer utföra en del arbeten i slutna tankar under hösten hos olika processindustrier.

Vår personal kommer även fungera som säkerhetsledare vid arbeten i slutna tankar för personal som kommer utföra inspektioner.

Vår säkerhetsledare ser till att det finns ett räddningssystem om personer som arbetar i confined space”trånga och slutna utrymmen” blir nödställda.

Att utföra arbeten med våra rope access team gjör att man kan få arbeten utfört på ett smidigt och säkert sätt på hög höjd eller i trånga slutna utrymmen, så kallat confined space. När friskluft krävs vid arbete i tankar kan det behövas tuber på ryggen. Dessa arbeten utförs med en teknik utan att det hindrar rope access personalen när han skall ner och upp i en tank eller annat slutet utrymme pågrund av vikten.

Kontakta V.Pro AB för mer information angående dessa projekt thomas.olofsson@verticalpro.se

Välkommen till V.Pro AB

Vi har utfört höghöjdsarbeten sedan 1997                  

Färre bekymmer, ökad trygghet och framför allt – stora pengar att spara.                                

Vi på V.Pro AB utför höghöjdsarbeten med arbetsmetoden industrial rope access med certifierade klättrare som är hantverkare. V.Pro AB har tecknat kollektivavtal med byggnads. Våra arbetsmetoder och utbildningar uppfyller arbetsmiljöverket krav(AFS’ar). 

Snabbare och enklare
Arbetsmetoden gör att det går både snabbare och enklare att nå svårtillgängliga platser på hög höjd eller i slutna utrymmen. Vid underhåll och reparationer kan man undvika de onödiga stop för verksamheten som kranar och ställningar kan innebära.

Billigare
Då det ofta är kostsamt att bygga ställningar och hyra kranar kan man minska kostnaden genom att använda arbetsmetoden industrial rope access.

Miljö
Våra reparbetare tar sig till arbetsplatsen på ett mer miljövänligare sätt jämfört med andra access metoder.

Säkerhet
Arbetsmetoden industrial rope access följer stränga säkerhetsrutiner och ökar säkerheten för våra kunder.

V.Pro AB är en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri.