Efterfrågan av våra säkerhetsledare och rope access team har spridit sig inom processindustrin och V.Pro AB kommer utföra en del arbeten i slutna tankar under hösten hos olika processindustrier.

Vår personal kommer även fungera som säkerhetsledare vid arbeten i slutna tankar för personal som kommer utföra inspektioner.

Vår säkerhetsledare ser till att det finns ett räddningssystem om personer som arbetar i confined space”trånga och slutna utrymmen” blir nödställda.

Att utföra arbeten med våra rope access team gjör att man kan få arbeten utfört på ett smidigt och säkert sätt på hög höjd eller i trånga slutna utrymmen, så kallat confined space. När friskluft krävs vid arbete i tankar kan det behövas tuber på ryggen. Dessa arbeten utförs med en teknik utan att det hindrar rope access personalen när han skall ner och upp i en tank eller annat slutet utrymme pågrund av vikten.

Kontakta V.Pro AB för mer information angående dessa projekt thomas.olofsson@verticalpro.se