freddy

Freddy Cardell
Instruktör inom brand, sjukvård, heta arbeten mm

Godkänd av Transportstyrelsen för brand, sjukvård & sjösäkerhetsutbildningar.

Erfarenhet som räddningsdykare, yrkesdykare, brandman, ambulanssjukvårdare och många år som instruktör inom dessa områden.

GWO instruktör i Basic Safety Training vid höghöjdsarbeten inom vindkraftindustrin i följande moduler : Fire Awareness, First Aid, Manual Handling och Sea Survival.