Juni 2014

Att utföra underhållsarbeten med våra rope access team gör att man kan få arbeten utfört som annars kan blivit för kostsamma och besvärliga att utföra.

Arenor är en sådan plats som kranbil/liftar är svårt att använda överallt och byggnadsställningar är tidskrävande att bygga och kan hindra ägaren att driva sin verksamhet på ett normalt sätt. På dessa platser är vår arbetsmetod smidig och effektiv att använda.

Normallt brukar våra rope access team behöva 15-60 minuter på sig att förbereda och rigga sina säkerhetssystem innan själva arbetet kan påbörjas om förankringspunkter finns. Riskanalys utförs alltid innan arbetet påbörjas.

Scandinavium i Göteborg valde att använda sig av våra rope access team och riggare när ventilation skall demonteras och ny ventilation skall monteras under sommaren 2014.

V.Pro önskar er en riktig skön sommar!