Behöver er personal GWO utbildning -Basic Safety Training?

V.PRO AB har blivit certifierad av Inspecta Sweden som utbildningsleverantör av vindkraftutbildningar enligt internationella GWO-standarden. Certifieringen utfördes av Inspecta genom granskning av V.PRO´S ledningssystem, rutiner och instruktioner samt granskning på utbildningsplatsen under de praktiska utbildningsmomenten.

Standarden innehåller fem moduler och V.PRO kan erbjuda vindkraftindustrin GWO Basic Safety Training i fyra moduler, First aid, Manual handling, Fire Awareness och Working at Heights. 

Den femte modulen är Sea Survival (12 tim).


Vad är GWO?

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Training” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning.


GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör.  


Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare. 


Giltigtighetstid: 2 år


Kursinnehåll:

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim                 

Manual Handling (ergonomi) 4 tim           

First Aid (första hjälpen) 16 tim                

Working at Heights (arbete på höjd) 16 tim          


Antal deltagare: Minst 4 deltagare, max 12 deltagare per kurstillfälle.


Utbildningsplats: V.Pro´s utbildningsanläggning i kungälv strax norr om Göteborg eller på plats hos kund enligt önskemål.


Nästa Kursdatum:  2015-12-14 – 2015-12-18

                               2016-01-11 – 2016-01-15

     

Resultat kursutvärdering GWO (Kurs 1)

Ort: Kungälv

Datum: 18-22:e Maj 2015

Working at Heights First Aid Fire Awareness Manual Hadling

Snitt samtliga moduler per bedömnings kategori

Helhetsintryck 3,9 4 3,8 4 3,9
Faciliteter 3,9 3,8 3,9 3,8 3,85
Upplägget 3,9 4 3,8 4 3,9
Kursinnehållet 3,9 3,9 3,9 4 3,9
Instruktörer 4 4 3,9 3,9 3,95
Arbetsmaterialet 4 3,8 3,7 3,7 3,8
Övningar 4 3,9 3,9 4 3,95
Snitt per modul: 3,9 3,9 3,8 3,9
Gradering kursutvärdering från 1 – 4 Snitt på total: 3,9