V.Pro AB investerar i två nya högtryckstvättar.

Maskininvesteringen föranleds av en tro på fortsatt gott konjunkturläge under de kommande åren när rope access arbeten växer kraftigt i sverige.

– Vår investering i de nya maskinerna stärker vår position på marknaden och är ett led i vår strävan att kunna erbjuda våra kunder olika typer av tjänster på hög höjd.

– Vår investering i två hetvattentvättar gör oss helt kompletta inom rengöring som utförs av våra rope access team.

Maskinerna, två HDS 10/20-4MX tvättar med justerbart spolrör och rotorjet, investerades i september 2011 efter ett lyckat projekt då dessa maskiner testades.