Januari 2013 V.Pro AB har tecknat ett samarbetsavtal med BESAB gällande utbildningar av personal i höghöjdsarbeten. De första utbildningarna har redan utförts i Göteborg. Vi är mycket glada och stolta för det förtroende som BESAB visat V.Pro AB genom avtalet.

BESAB

Specialister inom betongsprutning, injektering, grundförstärkning, bergförstärkning samt betongreparationer

BESAB erbjuder specialservice inom fem huvudområden: betongsprutning, injektering, grundförstärkning, bergförstärkning samt betongreparationer. Vi utför även arbete inom närliggande områden såsom bergskrotning, brandskyddskonstruktioner och konstbetong.

Företaget disponerar en maskinpark med specialutvecklade maskiner och kapacitet att anpassa maskiner efter behov. Maskinparken innehåller specialmaskiner som till exempel injekteringsmaskiner, sprutrobotar, borriggar och pålmaskiner. 

Mer info om BESAB: www.besab.se