Under September har vi uppdaterat oss inom HLR med defibrillering(AED) och scenarietränning, luftväggsstopp och första hjälpen. Denna utbildning är viktig för våra instruktörer och våra kunder om något skulle hända under ett arbete, eller under en utbildning. Trots läkarundersökningar och arbets-EKG som krävs vid höjdarbeten så kan olyckan eller sjukdomsfall hända.

Utbildare:Marianne Berglin Jarlöv

Med.dr i kardiologi, Leg. Ssk. Medarbetare i Svenska HLR-rådet för HLR och defibrillering

_________________________________

Under Oktober har vi även uppdaterat våra heta arbeten certifikat som krävs vid arbeten då risk för gnista eller värme finns.

Dessa två uppdateringar är steg till en säkrare arbetsplats och att vi följer arbetsmiljöverkets krav för höjdarbeten och även få använda vertyg i vårt arbete som kan starta en brand.